Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


What's in it for me?
I vårt välfärdssamhälle har vi skilt kyrkan från staten som ett naturligt steg i sekulariseringen. Väl så, men vi behöver något annat som ger själslig kraft. Naturen, ett yogapass eller motion gärna utomhus.

Vi har också blivit extremt individualistiska. Äldre personer sitter ensamma och undrar hur det gick till. Kanske anar de att deras ledarskap som föräldrar, i det samhälleliga sammanhanget, bidragit till att barnen inte är så nära. Är en inte nära sina barn när de växer upp, utan mer frånvarande i sin karriär och tänkande. Så har en inte präglat närvaro, utan just frånvaro.

Så vad är det i detta som ger mig något?

Felaktig fråga, säger den som förstått vad som gör en människa lycklig och glädjerik.

En mer intressant fråga är snarare vad som är jag i detta?

Oavsett situation, så kan den skyllas på andra. Eller också så kan jag helt enkelt utforska den nyfiket utifrån hur jag kan träda fram i det som råder. Inte för att utmärka mig, utan för att växa.

Istället för att vilja "ha" något i tid och otid, så frågar jag mig vad situationen kan "ge" om jag ger mig utrymme, reflektion och mod.Spa