Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Våldtäkter, vem bär ansvaret?
Ett ämne så aktuellt just nu, då alla uppmärksammar ett nyligen inträffat fall. Det har hänt tidigare också och ibland blossar händelser upp som tomtebloss för att sedan falla helt i glömska. Kanske är det annorlunda nu, medvetenheten ökar, många människor blir mer och mer engagerade i vad som händer. Sex är en naturlig drift vi alla har, en önskan, en längtan i kroppen att förenas med en annan kropp för att nå ett ljuvligt tillstånd av välbefinnande. Våldtäkt är något annat, något som är präglat av aggression istället för kärlek.

Vem är då inblandad i dessa våldtäkter? Är det något som bara rör förövaren och offret? Eller är vi alla ansvariga på något vis? Finns det något du kan göra, något jag kan göra, något vi alla kan göra? När relationer går snett handlar det ofta i grund och botten om att kommunikationen gått snett. Om vi skulle kommunicera med varandra från en mer ärlig, rak plats i kommunikation, hur skulle det då se ut? Hur skulle det se ut i relation till våldtäkter, till våra attityder när det gäller sex? Vilka signaler är det som sänds ut i samhället som gör att något kan gå så snett, att något så vackert som att älska kan bli så missförstått så att ingen kan höra eller förstå ett nej, så att någon kan göra ett intrång i en annan människas kropp mot dennes vilja?

Vad gör vi som låter signaler om gränsöverskridningar äga rum? Vågar du säga ifrån när du hör något som är en signal, om än så liten, om maktmissbruk när det gäller sex eller en gränsöverskridning i ord eller handling? Var går gränsen? Om du lyssnar riktigt noga på vad du själv säger, vad du har för värderingar, vad andra säger, vad de har för värderingar, finns det då något som skulle vara möjligt att göra eller säga annorlunda för att skapa en bättre värdegrund och en mer kärleksfull attityd när det gäller sex och respekten för den egna och för andras kroppar?Spa