Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Välbefinnande genom goda samtal
Det behövs kontraster för att göra saker tydligt. Kanske därför naturen bjuder på mörker och ljus, man och kvinna, rädsla och tillit. Med kall is kan stå som en motpol, för att uppnå ett ”varmare samhälle”. Ett samhälle där samtalsklimatet blir mer konstruktivt. Det goda samtalet får då isen att smälta inom oss, mellan oss.

Det mellanmänskliga, äkta samtalet kräver mod av oss själva. Att jag, och du vågar osäkra vårt invanda ”jag”. Och bli mig själv en stund. Detta sker när jag, utan inre eller yttre kritik, lyssnar till dig (och till mina egna reaktioner på det).

Med ett öppet sinne lyssnar jag till vad du har att säga, även mellan raderna. Jag behöver då kunna ge upp ”min bestämda åsikt” och prova att träda in i din tankevärld.

Tänk att Martin Buber redan 1953 skrev: ”I vår tid när känslan för det äkta samtalet har blivit sällsynt, har dess förutsättningar så grundligt missbedömts av det falska offentlighetssinnet att man gör gällande att ett sådant samtal skulle kunna gå att anordnas inför en publik av intresserade åhörare med tillbörlig publicistisk assistans. Men en offentlig debatt på aldrig så hög nivå är helt skild från äkta samtalet.”Spa