Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Utgå från människan
Hippokrates, läkekonstens fader, sa att det gäller att se människan först och symptomen sedan. Dagens industrialiserade vård tittar mest på symptomen.

Men äntligen vinner tvärvetenskaplighet terräng. Inte helt oväntat kan både kostnader och vårdtider minskas kraftigt när vårdteamet med läkaren i spetsen låter patientens egen berättelse vara styrande för vilken vård som sätts in. Eller vad sägs om 30-50 procents lägre tid och kostnader!

- Förut vill vi bara bota patientens sjukdom. Men nu utgår vi från och vill förstärka patientens egna resurser, säger diabetessköterskan Goudarzi vid Östra sjukhuset i Göteborg. Jag vill aldrig gå tillbaka till det vanliga arbetssättet, fortsätter hon.

- Alla borde jobba personcentrerat. Vi arbetar mer i team och mer strukturerat med dokumentationen, säger specialistläkare Kontogeorgos på samma avdelning.

Personcentrerad vår innebär att patienten träffar både läkare och sjuksköterska under ett längre inskrivningssamtal. Personalen frågar till exempel hur besvären påverkar patienten i vardagen och vilka mål hen har med vården. Patientens berättelse styr sedan behandling och vård. Inom ett dygn fattas ett teambeslut kring patientens vårdplan. Teamet består av patient, anhöriga, sjuksköterska, läkare, sjukgymnast etc.

- För att verkligen lyssna och arbeta från patientens berättelse krävs mycket erfarenhet och utbildning, säger läkare Goudarzi.

Erfarenheten från Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg visar att även trivsel och kommunikation ökat i berörda arbetsgrupper!

30 forskningsstudier, 100 forskare för att utvärdera vilka medicinska effekter den personcentrerade vården har. Effekten är STOR. Nu gäller det att skapa modeller för vårdformen.
Dagens samhälle 25/2013Spa