Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Helena Rooth Svensson har utvecklad boken "Det trötta folket"
Trött med bra blodvärden?
Ett stort hälsoproblem idag är att människans biologiska system och överlevnadsstrategi har ersatts av ett tekniskt tänkande och syntetiska medicin. Därtill industrialiserad mat som vi inte har kemiska system att omhänderta, samt ett mer stillasittande liv.

Boken "Sköldkörteln och mitokondrierna" kan hjälpa läkaren tillbaka till grunden att ställa sin diagnos utifrån en helhetsbild av patienten. Den görs genom en klinisk undersökning och ett riktigt samtal med patienten. Laboratorieprover och röntgen används enbart för att bekräfta läkarens bild.

Många av våra moderna syntetiska mediciner är nämligen inte välkomna in i cellerna, så verkan uteblir.

Mitokondrierna, "cellens kraftverk", ser till att kroppen får lagom mycket energi för att vi till exempel ska kunna röra oss, växa och tänka. De har dessutom stor betydelse för kontrollen av cellernas utveckling. Om detta inte fungerar, så tappar vi snabbt i livskraft.

Bristande energiproduktion påverkar ett stort antal kroppsfunktioner och har, förutom att det leder till ett snabbare åldrande, skadliga effekter på vår hälsa. Sjukvården saknar i dag enkla, objektiva metoder för mätning av mekanismerna bakom och konsekvenserna av att kraftverken i våra celler inte fungerar.

Att bli bedömd vara frisk och ha bra värden vid läkarkontroll är ingen garanti för att det inte finns störningar i kroppen.Spa