Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Tror du mer på det förflutna än på nuet?
Projiceringar skapar snubbeltrådar i kommunikationen. En projicering kommer alltid från det förflutna. Det kan vara något du upplevt tidigare som färgar en situation i nuet.

Något en person gör eller säger påminner dig om något du upplevt tidigare och du reagerar då på samma sätt som i den tidigare situationen. Du tolkar den nuvarande situationen som att den är densamma som det du upplevt tidigare och överreagerar istället för att särskilja nuet från det förflutna. Det du upplevt tidigare kan även ha varit så starkt att du till och med låser dig och går in i ett chockliknande tillstånd utan att se eller höra några nyanser.

De likheter du uppfattar i den nuvarande situationen finns kanske inte ens, det kan vara bara ett ord, en mening eller ett tonfall som påminner om en gammal situation i ditt liv. Någon säger eller gör något och du gör genast en tolkning om att den personen är arg, sur, besviken, svartsjuk, ointresserad eller något annat som du upplevt tidigare.

Stanna upp när du blir upprörd över något. Fråga dig själv om du känner igen känslan i dig själv snarare än vad den andra personen gör eller säger eftersom du kan ha misstolkat det sistnämnda.

Försök vara ärlig och berätta vad du upplever och att du har en känsla du haft tidigare istället för att tala om för den andra personen att den har en känsla som är densamma som någon annan haft tidigare i ditt liv.

Ta reda på vad den andra personen menade istället för att tro att den menade eller kände samma sak som någon gjorde i ditt förflutna. Var beredd på att tro på det du hör istället för att stå kvar vid att det du tror är det rätta. Vilket det förmodligen inte är då det kan vara så starkt färgat av ditt förflutna. Att fortsätta med att påtvinga den andra personen känslor som den inte upplever eller ge det som gjorts eller sagts en betydelse som inte var menad kan ha ett högt pris i form av tillbakahållen kommunikation i framtiden. Nästa gång säger kanske den andre inte något av rädsla för att bli misstolkad igen och sen har ni börjat er resa in i bristande kommunikation som på sikt leder er bort från varandra.

Se nuet som det är och börja urskilj vad som hör hemma i det förflutna. Har du känslor som kommer därifrån och som hindrar dina relationer nu, se till att du får hjälp med att bearbeta dem.Spa