Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Tillit
Falskhet är bland det värsta vi vet. Pålitlighet det bästa.
"Vi och dom-tänkandet" i skolan, på arbetsplatsen och i samhället bygger på känslomässig tillit bland få. Vi är så osäkra på oss själva att tryggheten byggs på att vi inte är som ”de”. Pålitligheten vilar då på falskheten.

"Vi" som ett system, däremot, bygger på känslan av en allmän tillit i samhället som gör det lättare att även närma sig nya människor. Pålitlighet föder pålitlighet.

Det finns ingen genetisk koppling till tillit, men det är en grundläggande känsla i kroppen och ett personlighetsdrag. Vår personlighet utvecklas ju under uppväxten och på samhällsnivå är det en social konstruktion. Tillit är att finna sitt eget förhållningssätt och ta ansvar för det. Inte att intellektuellt försöka försvara sin hållning, moralisera och tränga bort information som inte stämmer in med "min bestämda uppfattning".

Medkänsla är en attityd till livet som kännetecknas av ett balanserat nervsystem. "Gasen och bromsen" i det autonoma nervsystemet är i harmoni. När vi stressar försöker vi "gasa oss ur" problemen, istället för att slappna av. Hög medkänsla leder till bättre hjärtrytmsvariation, immunförsvar och hälsa, samt en lägre grad av inflammation i kroppen. Trygghetssystemet aktiverar bl a oxcytocin och de nyare delarna av hjärnan i pannloberna.

Medkänsla samvarierar med självmedkänsla och tillit. En självmedveten människa är tolerant och öppen till andra. ”Vi är mer lika än olika”, saker ordnar sig om vi bara tar det lite lugnt.

Ett tillitsfullt samhälle klarar etnisk mångfald och olika åsikter. Den ömsesidiga tilliten bygger en gemensam förståelse för olika perspektiv, som för utvecklingen framåt. Dessutom verkar det var så att dopaminet som utsöndras vid shopping, är kortvarigt. Samma dopamin och andra sköna effekter i kroppen, blir mer långvariga när vi ser varandra och hjälper varandra i samhället.

Mer om detta skriver jag om i den nyutgivna boken "Mötas på riktigt", Dana förlag. Både utifrån organisationens perspektiv, och från vår egen roll som människa i en ny tid.
http://www.socialsustainability.se/Spa