Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


The Art of Eating 3
Många, kanske rent utav de flesta, är stressade då och då. Detta har ny svensk forskning visat, påverkar även blodkärlen negativt. De sträcker sig på längden vid stress. Detta slitage ökar risken för proppar och andra hjärt-kärlsjukomar – vår vanligaste och farligaste folksjukdom.

Stress skapar även problem i matsmältningen. Övervikt, som präglar hälften av svenska folket, kan bara uppstå om inte matsmältningen fungerar som den ska. Övervikt handlar inte bara om mängden kalorier i förhållande till vad man gör av med. Det handlar även om obalans i matsmältningen, orsakad av t ex stress.
The Art och Eating är så mycket mer än ännu en kokbok eller inspirationsbok om mat. The Art of Eating är mer ett förhållningssätt till livet och sig själv. Mer HUR du äter och lever, än vad du äter och gör.

Eller hur ska man förklara de friska eskimåerna. De som före västerlandets influens inte drabbades av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, övervikt eller depression. De hade många ord för snö, men inga för dessa sjukdomar de inte hade. Deras kost var 80 procent mättat fett! Men de åt också allt av fisken, sälen, isbjörnen…
Ätandets konst handlar om i vilket sammanhang vi äter. Trivs vi? Är det glädjefullt? Det handlar också om etik och moral. Hur har maten kommit till oss? Hur har den blivit till?

Ayurveda, livskunskap, är sanktionerad av Världshälsoorganisationen WHO, sedan 1970-talet. Patienten blir involverad i sin egen hälso- och läkeprocess. Hjälp till självhjälp. Är inte exakt det som vi i västerlandet behöver. Våra sjukdomar är livsstilsrelaterade och den traditionella sjukvården klarar inte att behandla de kroniska tillstånden på samma sätt som de akuta.

Wellnesspatrullen har nu levt ayurvediskt, så gott det går, i ett par månader. Jag har med livsfilosofin som struktur, börjat se tillvaron lite annorlunda. När Bless 8 år frågar: Varför är det bara du som tar bort maskrosorna från gräsmattan?, tänker jag två saker.
1. Ja, vad gör grannarna nu, det ändå jag som är ordförande i föreningen, varför är det jag som gör detta?
2. Sedan: Jag gör det för att det känns bra, det blir vackert och jag vet att daglig rörelse (speciellt i naturen) förlänger ett friskare liv!

Jag äter långsammare nu, njuter mer av min utsikt och alla möten med andra människor och mig själv. Tack vare andra saker, som rapporterats tidigare i Wellnesspatrullen, gick jag ned i vikt från 84 till 79 kg. Nu väger jag 77 kg och känner mig inte hungrig lika ofta. Däremot mer hungrig på livet!

Återkommer med The Art of Eating!Spa