Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Tacksamhet är ett kraftfullt verktyg
Thanksgiving är förbi i USA och i Sverige närmar vi oss jul, två högtider när många stannar upp och känner tacksamhet i någon form, i alla fall när den värsta ruschen är över. Tacksamhet har många goda hälsoeffekter!

Det händer något inuti när man stannar upp och känner tacksamhet över bara något så litet, en självklarhet eller något sällsynt. Lite underligt nog finns det en hel del forskning som är gjord kring detta fenomen och på time.com hittade jag en spännande sammanställning av en del av denna.

En studie från Northeastern University har hittat samband mellan tacksamhet och tålamod. Det räcker då inte att känna sig tacksam en gång om året, utan de där korta ögonblicken i vardagen då man stannar upp och låter sig fyllas av tacksamhet över något litet. De som kände detta ofta visade sig ha större tålamod och ta klokare beslut jämfört med dem som inte kände någon tacksamhet.

Sedan var det kopplingen mellan tacksamhet i aspekten att den kan förändra relationen till sin partner. Det var en studie i the Journal of Theoretical Social Psychology som kopplade samman hur tacksamhet gentemot olika sidor hos sin partner kunde förbättra relationen på många olika nivåer. Det kunde vara känslor av samhörighet men också hur nöjd man var med sin relation i stort.

I en studie som publicerades i Personality and Individual Differences fann man en koppling mellan känslan av tacksamhet och hur man tar hand om sig själv i aspekten träning, hälsosam kost och att regelbundet uppsöka läkare för att undersöka sin hälsa.

Sedan var det kopplingen mellan tacksamhets-känslor och att kunna sova gott. En studie i Journal of Psychosomatic Research kunde konstatera att när man kände sig tacksam över något kunde det hjälpa en att sova bättre och längre.

En kognitiv forskare vid namn Susan Peirce Thompson som intervjuas i artikeln berättar om experiment som utförts som kallas ”tre bra saker”. Det går ut på att man när dagen är slut räknar upp tre bra saker eller ögonblick den dagen. Då försökspersoner upprepade den övningen varje dag i några veckor så kunde man se avsevärda förbättringar på depressioner och den övergripande känslan av lycka och välbefinnande.

Tänk att något så enkelt, som finns inom räckhåll i varje ögonblick kan ge en sådan förändring mot ett inre välbefinnande. Det är ju emellertid inte något nytt. Jack Kornfield som är en amerikansk författare och buddist berättar i sin bok The Wise Heart om hur buddisterna börjar varje dag med en sång som handlar om tacksamhet för välsignelserna i sina liv.

Tacksamhet är ett kraftfullt verktyg, värt att utnyttja så ofta man kan för sin egen och andras skull.

Nedan finns en länk till en meditation på tacksamhet ledd av Deepak Chopra. Han börjar med att prata kort om tacksamhetens roll. https://youtu.be/...


Källa: http://time.com/...

Kommentera artikeln 
Namn: 
Kommentar: 
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.
Spa