Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Våga lära nytt genom att ha roligt!
Sommarfunderingar
Så småningom börjar en ny termin. I skolan, men också för de som arbetar och alla andra. En ny termin kan sägas vara när de många människorna tar ny sats efter en ledighet.

Muskler utvecklas mest i vilan efter träningen. Barnet utvecklas de facto till stor del när det sover - även om det är dagens händelser som sätter fart på mycket av det!

73 procent av en försöksgrupp bestående av mellanstadieelever hade rätt på ett prov i matematik. De hade tränat med hjälp av "perceptionell inlärning", som bygger på hjärnans förmåga att känna igen mönster. Dessa elever "lekte fram" sina kunskaper och det är ju rätt vilsamt.

Den andra gruppen fick konventionell utbildning där principerna först beskrevs och sedan fick eleverna tillämpa det själva. Dessa elever fick bara 25 procent rätt på samma prov, enligt Dagens Nyheter.

Den som har sett ett barn eller en tonåring hantera ett digitalt spel eller sociala media, vet vad jag pratar om här. Lusten att fortsätta, och fortsätta. Men hur uppstår den då?

Löpande feedback och nya utmaningar inspirerar de flesta. Skolbarn lär sig matematik, vuxna kanske kan bejaka förändringar lättare om de tillämpar samma principer. Att lämna det fyrkantiga och instängda till förmån för intuition inom definierade områden!

Prova!Spa