Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Sol motar högt blodtryck
Solen är bra för hjärtat. När huden exponeras för solljus sänks blodtrycket, visar en ny vetenskaplig studie.

– Det kan vara en viktig mekanism för hur solljus minskar risken för hjärtinfarkt vid sidan av D-vitamineffekten, säger David Erlinge, kardiolog och professor vid Lunds universitet.

Hjärt- och kärlsjukdomar, ofta i samband med högt blodtryck, är en av de stora folksjukdomarna och står för 30 procent av dödsfallen i världen varje år. I Sverige räknar man med att 1,8 miljoner personer lider av högt blodtryck. Nu tyder de nya rönen på att man kan sänka blodtrycket bara genom att vistas i solen.

Det är känt sedan tidigare att människor som bor på högre breddgrader där solens ultravioletta strålning är lägre löper ökad risk att få hjärtinfarkt. Varför det är så är oklart och kan ha många olika orsaker, till exempel temperatur och matvanor.

Men det finns även data som talar för att ljusexponering är ett viktigt skydd mot sjukdomen.

– En stark faktor verkar vara att solljus ger D-vitaminproduktion, säger David Erlinge.
Vid sidan av D-­vitamineffekten antog Richard Weller och hans kolleger att kväveoxid (NO) bidrog till regleringen av blodtrycket. Kväveoxid är ett kärlvidgande ämne som förekommer rikligt i huden.

I testet fick 24 friska personer en dos av ultraviolett UVA-ljus motsvarande cirka 30 minuter i naturligt solljus. När huden exponerades för ljuset frisattes kväveoxid som vidgade blodkärlen, vilket ledde till en sänkning av blodtrycket.

– Kärlvidgning är väldigt nyttigt för hjärtat. Det vet vi genom att kärlvidgande läkemedel och träning minskar risken för hjärtinfarkt, säger David Erlinge.

Forskarna bakom studien föreslår att man nu omvärderar riskerna och fördelarna av solljus i folkhälso­rådgivningen. Samtidigt som det är viktigt att undvika för mycket solsken för att förebygga hudcancer, kan det vara till nackdel eftersom för lite sol kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Hur lång tid man kan vistas i solen för bästa hälsan är dock oklart.
Journal of Investigative DermatologySpa