Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Socialstyrelsen och ångest
Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för behandling av depression och ångest är ensidigt tekniska.

Först några begrepp:
Medicin mot depression mm: psykofarmaka
Kognitiv beteendeterapi: KBT
Psykodynamisk psykoterapi: PDT
Interpersonell psykoterapi: IPT
Randomisering: slumpmässiga urval ur studiens försöksgrupp

Psykoterapi är en komplicerad profession och ett komplext forskningsområde. Socialstyrelsens tekniska reduktion riskerar en betydligt sämre vård, ökat lidande och skenande kostnader.

Socialstyrelsen tolkning av rådande forskningsläge ger en helt annan rekommendation (psykofarmaka och KBT) än Tyskland och övriga nordiska länder (psykofarmaka, KBT PDT och IPT). I dessa länder tar man fasta på att val av metod beror på patienten och terapeutens samarbete. De olika metoderna kan kombineras, utvärderas och omvärderas.

Aktuell psykoterapiforskning visar hur patientens förväntningar och problembild, samarbetet mellan patient och terapeut och terapeutens relationsskapande förmåga har större betydelse än den specifika metoden.

Men Socialstyrelsen diskuterar inte de forskningsmässiga problem som randomiserade studier innebär inom detta fält. Reflektioner saknas över faktorer som terapeutens, patientens och forskarens egna förväntningar. Eller att ge de olika testade metoderna samma forskningsmässiga förutsättningar. Dynamiken i samarbetet patient – terapeut är svårt att forska traditionellt på. Istället väljer Socialstyrelsen ensidigt ett teknikfokuserat perspektiv.

35-40 procent av patienter som får KBT hoppar av sin behandling i förtid. Detta faktum tas heller inte med i valet av riktlinjer.

Jag är allt annat än imponerad när ingenjörsmässiga förenklar appliceras på komplexitet som ångest och depression. För en bättre vetenskaplig grund föreslår jag Socialstyrelsen att riktlinjerna tas tillbaka och omarbetas i grunden av mer vidsynta personer.Spa