Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Smartphone-användande som källa till självkännedom
I en tid då få människor kan köa eller vänta på bussen utan att plocka upp sin mobiltelefon för att fördriva tiden, ligger det nära till hands att fråga om vi medvetet eller omedvetet väljer vad vi är fullt närvarande i.

Inom mindfulness är det centrala begreppet medveten närvaro. Enkelt uttryckt handlar det om att bli medveten om det som händer här och nu och utan dömande se på allt precis som det är. De flesta människor behöver öva på det eftersom sinnet är lättflyktigt och lockas till första bästa sak som erbjuder något att engagera sig i.

Träning över att styra över denna inre lättrörliga del leder så småningom till en insikt om att det enda vi kan påverka är det krispiga ögonblicket som vi kallar nuet, till skillnad från att vara slav under att per automatik reagera och styras av känslor, tankar och intryck. Andra filosofiska inriktningar i människans historia har haft varianter av samma sak, same-same-but different.

Vad vi lägger vår närvaro på är ju högst valfritt, men faktum är att vi numera har ett val som ingen annan tidigare haft och det är närvaron i den digitala verkligheten i sociala medier och nätverk. En väninna berättade om sin tonårsdotter som hon menade ”klarade av” att vara med i ett samtal samtidigt som hon tog selfies på sig själv och la ut i sitt chattforum. Att man inte märkte när hon skiftade närvaro mellan den fysiska verkligheten och den digitala.

Det är känt men lite tabu att prata om smartphone-användande som ett missbruk, men en amerikansk gallupundersökning från 2015 berättar att 52% av smartphoneanvändare kollar sin telefon flera gånger i timmen. Jag är nyfiken på vad en sådan undersökning skulle visa så här två år senare, med stor sannolikhet skulle frekvensen ha ökat.

Psykologer försöker förklara det här näst intill tvångsmässiga ”kollandet” som att det har blivit en del av vårt belöningssystem, ungefär med samma drivkraft som ligger bakom att ta en lott som man kanske vinner på. Smartphonen kanske erbjuder något spännande och den spänningen är bättre än det vi har omkring oss i den fysiska verkligheten just då.

Det beteende som man ser på gator och torg, att få sitter och tittar rakt ut längre utan ner på sin telefon kanske är ett symptom på något annat som är raka motsatsen till det man pratar om inom mindfulness. Kanske. Processen och det som ligger bakom för var och en av oss är det intressanta, inte om det är bra eller dåligt med sociala medier. För egen del tycker jag exempelvis FB på så många vis är en källa till kunskap och relationer mellan människor man aldrig annars skulle ha fått kontakt med, men jag vill inte använda det som en flykt från något annat. För mig är det viktigt att vara herre över mitt fokus, det är alldeles för värdefullt att ge bort.

I en artikelserie i the Guardian beskriver en journalist sin process när hon beslutade sig för att radera alla appar från mobiltelefonen, som hade med sociala medier att göra, och den abstinens hon då upplevde. Journalisten som heter Lydia Smears kom i sin spännande artikelserie med några tips från sin resa för att öka medvetenheten kring smartphone-användandet:

Att bryta cykeln och skapa medvetenhet
Vilka är dina känslomässiga och mentala triggers för att plocka upp mobilen och ”kolla” mail eller om det kommit upp något spännande på FB? Är du uttråkad? Står du inför att ta itu med en arbetsuppgift som känns svår? Undviker du en obekväm känsla eller situation? Forskningen visar att högintensiva känslor som ilska och frustration kan leda till distraktion. Målet är inte att ta bort dessa känslor utan att komma på alternativa sätt att hantera dem på.

Fråga dig själv: är det här den bästa användningen av min tid just nu? Vad missar jag genom att göra det här just nu? Hur bidrar det här till att uppnå mina mål?
Man kanske till och med måste sätta upp gränser för teknologin. Exempelvis att inte läsa mail efter klockan 6 på kvällen, ta bort FB-appen från telefonen så att du inte distraheras av den, osv

Det egna beteende kan helt klart vara en källa till självkännedom.

Källor: https://www.inc.com/... https://www.theguardian.com/... http://www.gallup.com/...Spa