Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Sluta kriga i vardagslivet
Det finns så mycket att säga och ändå räcker ord inte till just nu för att uttrycka allt. Mycket är sagt, alla böner, allt ljus vi sänder till de drabbade, just nu fokuserat på Paris, men det handlar också om oss alla och alla människor och platser där våldet härskar. Och hur det ser ut att komma att sprida sig än mer, komma allt närmare.

Oprovocerat våld som drabbar oskyldiga slår alltid extra hårt, griper tag i något skört och sårbart inom oss alla. Vi kan prata om det som sker just nu, analysera och vinkla det från olika synvinklar, se vad som ligger bakom, vem som är skyldig, vilka maktstrukturer som styr, politiska och ekonomiska intressen. Vi kan också börja fokusera på den plats där all fred börjar. Så vad vi behöver göra, alla vi, är att titta inom oss själva, igen och igen, som alltid. Hat och dömanden föder än mer hat, det som behövs nu är att stanna kvar i kärlekens kraft, hela vägen, inifrån och ut.

Alla helande vackra tankar, alla ljus som tänds och all kärlek som sänds är vackert, men låt det inte stanna bara vid ord, flaggor och bilder. Låt väckarklockan ringa och lyssna noga på vad den vill säga. Vad kan vi göra? Vad kan alla göra? Nu? Var i ditt liv låter du krig, våld, hat, dömanden, negativa känslor ta över i ditt liv, dina handlingar, dina ord, dina tankar? Ingenstans, tänker du kanske. Jag är fredlig, jag krigar inte. Men kanske inte fysiskt, med vapen. Ändå kanske dina ord och tankar är som vapen. Kanske mot andra, kanske till och med mot närstående eller kanske mot dig själv.

Jag har under det här året studerat de sju dödssynderna, då jag har skrivit noveller om var och en av dödssynderna i sju böcker tillsammans med tjugotvå andra författare, och jag ser hur dessa synder lever inom oss människor i mer eller mindre omfattning. Jag ser hur de ligger bakom våldet som stegras och hur det kommer sig att människor faller offer för de här krafterna inom sig och också vilka tidiga trauman som kan ligga bakom att känslor stängs av så att en människa kan utföra hemska våldsdåd. Det sistnämnda är det extrema utfallet, jag ville skriva om det mer vardagliga nu, det som kan skapa ringar på vattnet i ditt liv, så att det sprider sig i världen.

Om vi kan titta än mer kritiskt på var de sju dödssynderna kommer in i våra liv och istället välja kärlekens väg, och leva det fullt ut i både ord, tankar och handling, på riktigt, då kan vi börja med att skapa fred på Jorden. Då kan vi ta ställning för fred och frid och också se vilka handlingar som behöver utföras, för givetvis behöver något göras också, men inte utifrån rädsla och vrede. I och bakom krig och terror precis som i vardagsliv kan vi se högmod, girighet, otukt (vällust), avund, frosseri, vrede och lättja. Tänd ett ljus, men låt inte lättjan ta över så att det stannar vid en bild på sociala medier, utan gå djupare in i dig själv och se var du krigar inom och utanför dig själv och hur du kan göra en skillnad för att stoppa våldet från att spridas. Var kan du vara mer vänlig och kärleksfull mot dig själv och andra?

Och inte att förglömma i detta, för oss som får leva vidare, en påminnelse om att i varje stund vara tacksam för livet, som kan ryckas bort på bråkdelen av en sekund.

Cornelia Södergren, lördag morgon, den 14 november 2015Spa