Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Slå in på vägen för singletasking
Motsatsen till multitasking har fått ett modernt uttryck i form av singletasking. På klassisk svenska kan man kalla det att göra en sak i taget.

Multitasking uppskattas och premieras i vissa miljöer, medan andra, de som har studerat hjärnan lite närmre menar att hjärnan blir överbelastad av att konstant växla mellan olika uppgifter. Det gör den mindre effektiv, det blir fler fel och tankeförmågan stannar på nivå ett utan att kunna gå djupare. En av dessa personer är Sandra Bond Chapman som i en artikel på forbes.com (Why Single-Tasking Makes You Smarter) berättar om hur man kan träna upp sin singletasking-förmåga. Chapman är läkare, författare och grundare av Center for BrainHealth.

Chapman skräder inte orden vad gäller multitasking. Hon menar att det dränerar hjärnan och tar kål på de kognitiva resurserna och om man inte förändrar sitt beteende så leder det till en minskad skärpa och att den mentala förmågan går ner. De kroniska multitask:arna har en höjd nivå av stresshormonet kortisol som kan skada de områden i hjärnan som har med minnet att göra.

Vissa dras säkert till multitasking mer än andra, men det är ändå ett inlärt beteende från vår tid. Chapman menar att det är mer vanligt bland ungdomar och unga vuxna, men om man ser på hur en vanlig arbetsdag ser ut för en medelålders person så kräver det sin kvinna och man att hålla sig till ”en sak i taget” när telefonen plingar med sms och mail, telefonsamtal och möten…

Det är emellertid en annan sak att söka sig till multitasking på grund av den kick det ger. Pling i telefonen behöver inte vara nedbrytande och kopplad till negativ stress, den kan rent av ge en kick av dopamin och därmed tillfredsställelse, vilket gör att man lätt hamnar i ett behov av omväxling och snabbhet i tillvaron och konstant stimulans. Om man är i en sådan loop är multitaskingen ännu svårare att bryta än om man upplever negativa stressymptom eller önskar mer lugn i tillvaron.

Chapman menar att man aldrig är för gammal för att slå in på en hälsosam väg för hjärnan. Ett förändrat beteende kan visa sig i ökat blodflöde i hjärnans bortglömda delar på så kort tid som 6 timmar.

Singletasking, eller att göra en sak åt gången i sekventiell ordning är det sätt som hjärnan mår bäst av, rent av det den är gjord för. Chapmans tre steg för att komma vidare med singletasking är:

1. Ge hjärnan paus flera gången om dagen. Det handlar om en paus på 3-5 minuter då man tar en nypa frisk luft eller bara tittar ut genom fönstret. Ett avbrott i det konstanta tänkandet gör att det skapas plats för nya idéer.

2. Fokusera utan att bli distraherad. Här måste man ge rätt förutsättningar till sig själv för att inte bli störd, som att tysta telefonen och stänga av mailprogrammet. Sedan är det upp till en själv att ”bara” göra en sak och stanna med den. Börja i korta pass på 15 minuter och förläng efter hand. Med ett fullt fokus på en och samma sak ökas uppfinningsrikedomen och hastigheten och man gör dessutom mindre fel.

3. Skriv en göra-lista. Det handlar om att identifiera de viktigaste sakerna som måste bli gjorda under dagen och sedan skapa rätt förutsättningar för att de ska bli gjorda. Det kan handla om att sätta sig ner med dem när man är som piggast.

Det är inte lätt att lämna beroendet och det inlärda beteendet av multitasking så det gäller att vara motiverad. Enligt Chapman så får man om man klarar det direkt positiva ringar på vattnet i form av ökad kreativitet, energi och fokus.

Källa: https://www.forbes.com/...

Kommentera artikeln 
Namn: 
Kommentar: 
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.
Spa