Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Ska vi låta dem gå under?
Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka och Sverige sticker ut negativt jämfört med andra nordiska länder.

Många unga faller mellan stolarna i glappet mellan barn- och vuxenpsykiatrin samtidigt som den offentliga vården och Socialstyrelsen styr mot kortare terapier och en terapiform, kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT inriktar sig på att ändra beteende och tankemönster för att minska psykiska problem.

I andra nordiska länder får den vårdsökande en möjlighet att vara med och välja terapiform. PDT, som utgår från att varje individ har en egen unik livshistoria, är en terapi som verkar fungera i övriga Norden. I den terapin arbetar den vårdsökande tillsammans med sin terapeut med minnen och upplevelser från sin tidiga livshistoria. Detta möjliggör att man skapar en förståelse för sitt liv här och nu.

I Finland återgår 30 procent av patienterna till arbete eller studier efter en längre behandling. Det är lite märkligt att vi inte tar intryck av sådana siffror i Sverige.

Det är grundläggande för en behandling att den vårdsökande känner sig sedd och att det får ta tid. Med detta att få möta någon på riktigt kan bli att den vårdsökande för första gången upplever sig vara mer än sin diagnos.

En ökad psykisk ohälsa bland unga i Sverige är ett växande samhällsproblem. Dagens insatser räcker inte. I Barn- och Ungdomsrapporten 2017 lyfter Stockholms Stadsmission behovet av en nationell strategi mot psykisk ohälsa för alla ungdomars rätt att må bra.
Stockholms Stadsmission

Senaste inläggen
Tack Thomas för din reflektion! Och visst ska problemet lösas vid källan. Diagnoser i dessa sammanhang är ofta blott etiketter på symptom på miljömässig grund. "Mitt barn har en neurologisk sjukdom", säger kanske föräldern och fortsätter sedan oreflekterat sitt smått neurotiska liv...

Det är mycket oroväckande att allt fler unga diagnostiseras psykisk ohälsa. Men, huvudproblemet kan knappast vara behandlingsform, det stora problemet är det förhållningssätt vi föräldrar, vuxna och institutioner har till våra unga. Läs gärna Dr David Eberhard's nyktra bild av hur vuxenvärlden drar sig undan/smiter från sitt ansvar med hänvisning till olika diagnoser. Think about it!

Kommentera artikeln 
Namn: 
Kommentar: 
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.
Spa