Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Relationsmönster från födseln
Att efter nästan tio månader i trygghet och total symbios kastas ut i en okänd värld, där det är både ljusare och kallare, låter för de flesta som en traumatisk upplevelse. Det är så här vi kommer till Jorden, det är vid födseln det första separationssåret uppstår, och i vissa fall ännu tidigare, redan i fosterstadiet.

Jag har sett tydliga mönster hos det stora antal människor jag mött i mitt arbete som relationsterapeut, beteenden och mönster i sättet att hantera relationer i det vuxna livet, som härstammar från dessa allra tidigaste upplevelser.

Om du har upprepade dåliga erfarenheter i dina relationer, mer eller mindre destruktiva beteenden som du själv har eller som du drar till dig från andra, skulle en nyckel till att skapa mer sanna realistiska relationer kunna vara att se hur omständigheterna i ditt liv såg ut när du föddes. Att mycket av personligheten skapas i den tidigaste barndomen har de flesta hört, men det största separationstraumat är själva födelsen.

Relationer är ett av de bästa sätten att möta sig själv genom att i relation till andra inte bara se det som fungerar utan också det som inte fungerar. Ofta relaterar vi människor från något som är gammalt, något som inte är sant i stunden. Det behöver inte heller bara vara en negativ bild, det kan även vara en drömbild, en illusion, ett önsketänkande, en kompensation för det som inte fanns där tidigt i barndomen. Det blir inte äkta, rakt och rent. Att istället relatera från det som är här och nu är att ha Realistiska Relationer. Det är så jag kallar det i min nya bok Realistiska Relationer, där du kan få fler nycklar till en mer realistisk relation.

http://www.bokia.se/...Spa