Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Rädslan för att bli avvisad och övergiven
Någon gång i barndomen kände du dig kanske avvisad, inte älskad, inte värdig eller välkommen. Det kan vara en liten händelse, men som i det lilla barnets sinne förvandlades till en stor och livsavgörande händelse.

De flesta av oss är helt omedvetna om att det finns saker vi tolkat in i barndomen som sedan styr oss genom hela livet. När vi blir sårade drar vi oss tillbaka i ett skal vi själva har skapat som skydd för att inte behöva bli sårade igen. Någon gång skapade du det här skalet.

Kanske minns du inte hur eller när eller kanske är du inte ens medveten om att du har ett skal och att det under skalet finns ett sår. Däremot kan du vara medveten om beteenden du har idag, beteenden som hindrar dig från att uppleva den kärlek du längtar efter.

Kanske är du heller inte medveten om att det är dina egna beteenden, utan du ser det mer som att det är omständigheter som drabbar dig, att du har otur i kärlek, att du träffar fel sorts partners eller att det är något fel på dig, bara att du inte riktigt vet på vilket sätt det är fel.

Att se att det finns något som hindrar dig från att tillåta dig att leva helt i kärlek är det första steget mot en kärleksfull relation. Det kan finnas ett återkommande mönster i våra relationer. Ibland kan det vara så att det inte alls blir några relationer för att hindret redan dyker upp innan eller i inledningsfasen. Annars kan det vara så att något hindrar oss från att ge allt och då kan vi heller inte få allt. Vi kanske blir övergivna eller överger. Att överge kan vara en rädsla för att själv bli övergiven.

Vad har du för mönster i dina relationer? Finns det något som återkommer? Ett sätt som du är på, ett sätt du reagerar på, som du upplevt tidigare? Ser du något sådant så har du en första nyckel till hur du ska kunna skifta något i dina relationer och göra dem mer levande och kärleksfulla. Att bli medveten är alltid det första steget till att ändra ett beteendemönster.Spa