Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Möten av detta slag torde vara bra för vårt välbefinnande!
Psykisk hälsa
I Sverige har tre av fyra erfarenhet av egen eller andras psykiska ohälsa. Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling. Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. 25% av nya sjukfall har psykiska diagnoser

Sjukpenningtalet verkar öka från 10 till 13 dagar per år, 2020. Talet står för summan av utbetalda sjuk- och rehabiliteringsdagar, delat med alla försäkrade individer. Aktivitetsersättning för unga mellan 19-29 år ökar också snabbt. Denna ersättning betalas ut vid sjukskrivning under längre tid än ett år...

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt missgynnas människor dagligen i Sverige. Nästan var tredje person säger, i undersökningar, att man inte kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har psykiska problem.

Socialstyrelsens siffror visar även att personer med psykisk ohälsa får sämre vård och oftare dör i vanliga sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Att vara utsatt för diskriminering bidrar till att människor kan hindra sig själva från att söka hjälp, vara sociala och stanna i arbete. På så sätt blir många ännu sjukare. Helt i onödan.

Wellnessguide manar till goda samtal, med oss själva och de vi möter. Låt oss se varandra som de människor vi är!
http://www.hjarnkoll.se/Om-kampanjen/Psykisk-ohalsa/Spa