Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Orsaken till vår (o)hälsa?
Orsaken till vår ohälsa

Stress ger Subluxationer som resulterar i symtom och ohälsa. Låt oss förklara vad vi menar. Vill vi komma i balans krävs det att vi tar hand om oss själva. Vi behöver omvårdnad. Och det som behöver vårdas är vårt nervsystem. Nervsystemet är grunden till vårt välmående. Det är nervsystemet som behöver omskolas om vi vill frigöra oss från stress, nå balans och skapa hälsa.

En subluxtion kan även beskrivas som ett område med ”nedsatt ljus” (sub=under, lux=ljus dvs mindre ljus). När flödet av information hämmas mellan hjärnan och övriga kroppen så kan vi betrakta det som att det är mindre upplyst för våra system att samverka på bästa sätt. Informationen som skall flöda i nervtrådarna störningsfritt precis som datan i en fiberoptisk kabel (ljuskabel), är påverkad.

En subluxation uppstår när vi kommer ur balans och inte klarar att anpassa oss och återgå till balans i förhållande till den stress vi exponerats för.

Som kiropraktorer har vi en förståelse för relationen mellan vår ryggradsfunktion, stress och vår hälsa.

Kiropraktikens premisser:

1. Ditt nervsystem (hjärnan, ryggmärgen och nerverna) kontrollerar och koordinerar allt i kroppen och sinnet.

2. När ditt nervsystem fungerar obehindrat och utan störning, är din kropp, till 100%, koordinerad, självläkande, självreglerande och hälsosam.

3. När det finns subluxationer (störningar på nervsystemet) som hämmar nervsignalerna (som störning på din mobil) fungerar du inte till 100%, och din hälsa och välbefinnande blir nedsatt.

4. Subluxationer orsakas av vår oförmåga att anpassa oss konstruktivt till livets tre stora stressfaktorer; kemisk, mental och fysisk stress.

5. Om subluxationer inte blir reglerade har det en nedsättande effekt på vår hälsa och välbefinnande, vilket i förlängningen leder till funktionsstörningar, nedbrytning och sjukdomar.

6. Ett av våra mål är att hitta subluxationer och assistera ditt nervsystem att självreglera dem och orsaken till dem så att du kan börja läka dig själv på alla plan.

7. Kiropraktorer är utbildade att hitta och korrigera subluxationer.


Lär dig i denna video hur din ryggradsfunktion kan vara en källa till hur du mår. Och hur olika områden av din rygg kan vara relaterade till olika hälsoutmaningar.


Jag vill ge dig en gratis e-bok av mig om du vill. Allt du behöver göra är att klicka på denna länk https://welledge.clickfunnels.com/...
och registrera dig så sänder jag den till dig. Du får ett 8-veckors program för att förbättra din hållning, samt andra nyttigheter för att bli resligare och vitalare.























Spa