Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Oro mitt i välståndet
Sverige har under en tid haft lika god ekonomisk tillväxt som under det glada 1960-talet. Men vi är inte glada för det. Majoriteten av svenskarna tror inte riktigt på en ljus framtid, enligt flera oberoende studier 2016. En majoritet av svenskarna tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll. Att ekonomin går på högvarv och BNP växer, verkar inte påverka. Vad får oss att förlora hoppet? Vad betyder framtidstro för ett samhälle?

– Minskad framtidstro hos befolkningen riskerar att leda till en ökad misstänksamhet mellan människor och lägre förtroende för samhällsinstitutioner. Om man inte på ett aktivt sätt jobbar med de här frågorna så kan en minskad framtidstro utnyttjas. Ur vårt perspektiv är det viktiga värden att värna i ett samhälle att vi har ett gott förtroende, både mellan människor och för viktiga samhällsinstitutioner. Det är förutsättningar för att vi ska kunna klara svåra situationer, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Kan det vara så, som internationella studier visar, att ekonomisk trygghet bara ger livskvalitet när basbehoven är fyllda? Men att ekonomisk trygghet utöver det, inte ger - trygghet?Spa