Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Onödiga operationer
Sker 10 000 operationer varje år, till kostnader på 100 miljoner euro – i onödan? En undersökning på Helsingfors universitet ifrågasätter ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland och övriga västvärlden.

Forskarna har tittat på menisk-rupturer, det vanligaste knäproblemet. Operation mot detta är i dag, näst gråstarrsingrepp, det vanligaste ingreppet i västvärlden, till en kostnad av över 100 miljoner euro årligen bara i Finland.

I undersökningen fick en grupp patienter den vanliga operationen, medan övriga bara skenopererades. Ett år efteråt var båda patientgrupperna lika nöjda med resultatet.

Förklaringen är enligt undersökningen att den största delen av rupturerna beror på normalt åldrande av knät. Att försöka operera bort ålderdom ger inget vidare resultat.

"New Public Management" (NPM) är det "pinnsystem" som styr vård och annan offentlig verksamhet i stora dela av västvärlden. Det blir fina resultat i det ekonomiska systemet av en operation, men inte nödvändigtvis för patienten.

Enligt forskarna borde vården i stället fokusera på muskelövningar och rehabilitering. Tyvärr ger det dåliga poäng i NPM.
TT

Skicka och publicera en Wellnesstips 
Namn: 
Email: 
Både namn och email publiceras.
Rubrik: 
Text: 
Max 250 tecken.
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.


Spa