Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Mer energi i livet?
Astronauternas liv i rymden har legat till grund för insikter om människans behov av att vara laddad med energi. Efter de första expeditionerna i rymden återkom astronauterna orkeslösa och fullständigt uttömda på energi vilket tvingade forskningen att utveckla konstgjorda magnetfält för att motverka deras energibrist.

Redan under 1950-talet konstaterades att elektromagnetism hade en positiv inverkan på bildande av benceller och läkning av frakturer. Principen för vår hälsa är att är cellen frisk så är kroppen frisk.

I vårt moderna samhälle leder brist på motion, fel kost, övervikt, stress och miljöförstöring till försämrad ämnesomsättning och ökad mottaglighet för sjukdom.

Genom speciella elektromagnetiska impulser kan vi på naturlig väg kompensera vårt underskott av energi. Aktiverad ämnesomsättning främjar kroppens förmåga att producera energi och ökar syreomsättningen i våra celler.

Nu testar Wellnesspatrullen ett program som är lätt att sköta. Behandlingstiden varierar mellan 8 - 20 minuter och ger ökad vid en promenad på 1,5 mil!

Med tillräcklig energimängd i cellen får vi en spänning i cellmembranet på 70 - 90 mV och en effektivt fungerande ämnesomsättning i cellen med inflöde av syre och näring och utförsel av slaggprodukter. Detta är grunden för att kroppen ska kunna läka de skador och påfrestningar som den utsätts för vid hård träning och vid ett stressigt liv!

Förklaringen till dessa effekter ligger i en elektromagnetisk signal, som kan beskrivas som ett bredbandsspektrum med 40 olika variationer. Det lågpulserande magnetfältet har en frekvens på 30Hz och en magnetstyrka jämförbart med jordens eget magnetfält. Det drivs med 12 V likström och kan användas utan biverkningar för såväl friskvård, som rehabilitering.

Det går att läsa mer på http://www.bemer-partner.com/...Spa