Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Livsstil påverkar hjärnhälsan
Det är en mäktig känsla att uppleva att man kan påverka sitt välbefinnande, nu och i framtiden. Livet bjuder ju på så många överraskningar ändå. Risken för demenssjukdomar ökar med åldern, men man kan påverka sin hjärnhälsa med en hälsosam diet och motion.

I Sverige lider enligt Socialstyrelsen ca 160 000 människor av någon form av demenssjukdom. Det är egentligen ett samlingsnamn och en diagnos för olika symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan komma till uttryck på olika sätt, beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Det vanligaste är att minnet försämras, men även språk och tidsuppfattning, såväl som oro och nedstämdhet. I sin helhet får en drabbad person det svårare att klara av sin vardag utan stöd och hjälp. Det är inte en del av naturligt åldrande. 60-70 procent är Alzheimers sjukdom.

När antalet äldre ökar kommer även siffrorna på antalet drabbade att stiga. Sen vet vi inte om kommande generationer med en helt annan livsstil bakom sig jämfört med dagens åldringar, kommer att förändra siffrorna.

Det forskas mycket på demenssjukdomar, särskilt Alzheimers, i alla fall skrivs det mycket om det i media, speciellt i amerikansk press. Det jobbiga är att man inte vet vad som orsakar det, men i dagsläget är de ”huvudmisstänkta” proteinplack och proteintovor som orsakar celldöd i hjärnan. Plack är kläggiga proteiner som sätter sig mellan nervceller och blockerar kommunikationen mellan dem.

Proteintovorna av ett specifikt protein bildas inom nervceller. I otovat format har proteinet en funktion, men när det tovar ihop sig blockerar det transportsystemet så att näring till cellen inte kommer fram. Utan näring kan nervcellen inte överleva.

Det här är något som de flesta personer har när de blir äldre, men personer med Alzheimers sjukdom har många fler. De verkar också uppstå i ett speciellt mönster.

Är det här en process som vi kan påverka? Jo, precis det har man sett tecken på i en studie som är gjord vid University of California Los Angeles och som nyligen publicerades i American Journal of Geriatric Psychiatry av David Miller mfl.

Lite vagt uttryckt har man kunnat påvisa att en hälsosam livsstil minskar uppkomsten av dessa proteinplack och proteintovor. Det var 44 personer mellan 40 och 85 som redan led av påverkan på minnet vars hjärnor blev undersökta. Man tog även reda på BMI, fysisk aktivitet, kost och andra livsstilsfaktorer. Resultaten visade att ett hälsosamt BMI, motion och medelhavskost var och en minskade nivåerna av plack och proteintovor med 1-3 procent. Det kan tyckas lite, men enligt forskarna kan det vara tillräckligt för att skjuta upp att sjukdomen bryter ut.

Det finns inga bevis på att en ohälsosam diet och en stillastittande livvstil ökar bildandet av dessa proteinplack och proteintovor. Däremot visar den här studien att det faktiskt finns något som man som människa kan göra för sig själv för att in i det längsta ha en frisk hjärna.Spa