Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Samarbete istället för konkurrens?
Lever vi i en lögn?
Vetenskap har en fin klang, men vad innebär det egentligen? Den oinvigde kanske tror att det handlar om objektivitet...
Människan är alltid subjektiv, hur mycket forskare man än är. Och inte blir det lättare att vara neutral när forskningen finansieras av olika intressenter. Som livsmedelsindustri, läkemedelsbolag eller McDonalds och Coca Cola....

Vetenskap är, i sin renaste form, en hypotes som ska bekräftas eller förkastas av fortsatt forskning. Men vad man "vill se och inte" av olika rön handlar fortfarande om strömningar i samhället... Vetenskap är bara en berättelse som speglar samtiden.

Eller hur tolkar du att Charles Darwin bara skrev om "Survival of the fittest" på två ställen i sitt stora arbete. Detta som är de flestas sammanfattning av "darwinismen". Han skrev mångfalt mer om naturens samarbete och kärlek. Ja, "love" skrivs det om på 75 ställen i Charles Darwins forskning.

Isaac Newtons mekanistiska universum då? Hans forskning, sammanfattad i "Principia Mathematica", bevisade hur fysiska kroppar har massa och stöter bort varandra som biljardbollar. Allt är separerat, är den unisona tolkningen. Men "Principia Mathematica" motsvarar 20 procent av Newtons forskning på 1600-talet. Resten var teologi, för han menade att blott en aspekt av universum kunde förstås med "biljardtänket".

De med tolkningsföreträdet fick oss alltså att tro att livet är en kamp för att överleva och att vi alla är separerade från varandra. Modern fysik visar att detta är helt fel, men det tar inte etablissemanget in - för då behöver mycket revideras...

En maskin kan plockas ned i sina beståndsdelar och byggas upp igen. Prova samma logik på en människa. Nej, just det. Men ändå använder vi omedvetet maskinens logik i samhället...

Människan har utvecklas tack vare samarbete. Newtons separation var i själva verket relation. Det är också naturens samarbete som är kärnan i evolutionen, inte kampen.

Är det alfahannen som bestämmer när kronhjortarna på savannen ska börja den riskfyllda vandringen mot vattenhålet? Nej, visar forskningen. Alla ger sig av när över hälften av hjortarna har ställt sig i riktning mot vattenhålet...

Samarbete verkar vara kärnan i naturens dna!Spa