Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Muntert värre... Men en rejäl acceptans på läget och det börjar ljusna...
Leva med lätthet
Det verkar vara få som lever livet med lätthet. De flesta har ett kors att bära. Är det inte problem på jobbet, eller arbetslöshet, så är det studier inför en öppen, men ack så oviss framtid, som hägrar. Och är det inte familjen, så är det väl hälsan eller ekonomin som spökar.

Strävan att vara lyckad, leder oss bort från oss själva. I motgångens stund är egennyttans lycka som bortblåst. Det förslår till exempel inte att vara rik när jag eller någon nära blir riktigt sjuk. Strävan efter lycka i form av personliga fördelar, förefaller då ytlig. I framgång stärks kanske självförtroendet, men ändå inte självkänslan. Den jag så väl behöver när livet går mig emot.

Samtidigt verkar det som att de svåraste perioderna i livet är de mest betydelsefulla. Vi formas mer av lidande än av välbehag. Svårigheter pekar ut vägen hem till oss själva. Smärta, som allvarliga händelser som direkt berör en, pressar mig bortom vanor och rutinmässiga beteenden.

Bejaka det tunga i livet och lev det sedan med lätthet :)

Sorgen efter en nära anhörigs bortgång får mig att falla bortom den personlighet som jag trodde var jag. Lidandet ger mig en känsla av jagets begränsningar. Jag kan helt enkelt inte bestämma eller styra vad som händer. I bästa fall kan jag acceptera detta och belönas då med att lite snabbare komma vidare. Förr eller senare får jag i alla fall erkänna mig besegrad av livet och sluta kämpa emot.

Då börjar sinnesfriden skymta, utan att jag vet varifrån lindringen kommer. Det är precis som läkeprocessen vid en långvarig sjukdom. Hur går det till? Läkarna har vaga beskrivningar av hur kroppen tar hand om ett virus. Det är bara att vänta ut, säger de…

Många som drabbats av svåra motgångar, har uppvisat en stark moral efteråt. De har upplevt sig befinna sig på en djupare nivå än lyckans och egennyttans. De har kommit så djupt att de kunna tänka och agera mer komplext. Med ett själsligt djup kan människan hantera många, svåra frågor samtidigt. Annars blir det mest ytlig ”quick fix”.

Den ändamålsenliga responsen på smärta är fromhet. De svåra upplevelserna placeras i ett moraliskt sammanhang och riktningen blir att vända ont till gott. Sådana människor engagerar sig än djupare i sådant som kan skapa lidande – som att hjälpa människor i nöd. Deras eget lidande blir deras engagemang och gåva hem till sig själva. Denna typ av gåva väger tyngre än de gåvor som ger (kortsiktig) lycka.

Så genom att bejaka det svåra, öppnas även det lätta. Min livsskala blir bredare och djupare. För den som undviker sorg har ofta svårt att skratta hjärtligt. Men den som kan gråta, kan också skratta med sig själv och leva med lätthet.Spa