Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Ät regelbundet, rör dig och odla varma kontakter!
Kvinnor bättre än män...
Nio av tio vuxna äter mindre än den allmänt rekommenderade mängden frukt och grönt. Men skillnaden mellan könen är stor. 15 procent av kvinnorna i Sverige äter cirka ett halvt kg frukt och grönt varje dag, medan bara 5 procent av männen gör det. I Arjeplog är den totala siffran 3 procent och i Täby 14 procent. Ynka en procent av männen i Arjeplog äter 0,5 kg frukt och grönt varje dag, medan 19 procent av kvinnorna i Täby gör det.

Det visar siffror från Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät* inom ramen för Ett friskare Sverige. Ordinationen motsvarar tre frukter och två grabbnävar grönsaker.

– Genom att äta mycket frukt och grönsaker ökar vi möjligheterna att må bra samtidigt som vi motverkar flera vanliga sjukdomar, säger Pia Lindeskog, Folkhälsoinstitutet.

Vi som kommer ihåg rekommendationen att äta mycket bröd varje dag, kan ha en viss skepsis till att äta ett halvt kg frukt och grönt varje dag. Så mycket frukt betyder mycket fruktsocker och att bara äta grönsaker i den mängden blir extremt för många.

Goda matvanor behöver kombineras med fysisk aktivitet för att minska risken för övervikt, hjärt- kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och högt blodtryck. Kroppen fungerar bra för den som äter regelbundet, för att minska blodsockerfall med efterföljande sötsug och behov av energitäta livsmedel.

Men det kan finnas än mer viktiga faktorer. En mycket stor studie har genomfört i USA på invandrade japaner. Japaner har förbryllat hälsovärden med att leva länge och friska trots att de röker mycket. Japan har flest 100-åringar per capita i världen. Det är fisken, tror vi kanske. Men studien visade japaner som invandrat till USA och övertagit amerikanska vanor. Hamburgare, dressing, pommes och Cola...

Med alla kända riskfaktorer lika (livsstil, kost, rökning, motion osv), kunde två grupper urskiljas tydligt bland de invandrade japanerna.
1. En grupp som "blev som amerikaner", lika sjuka, överviktiga osv.
2. En grupp som hade fortsatt god hälsa och ett långt, friskt liv.

Den senare gruppen behöll sin sammanhållning och sina ritualer. Nära relationer visade sig vara den viktigaste hälsoparametern!

I grupp 1 anpassade sig japanerna till den individualistiska livsstilen och tappade banden till sitt sammanhang och sig själva.

Mer om detta i kommande artiklar på Wellnessguide.

* http://www.fhi.se/...Spa