Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Samhället styrs efter en tro att människan fattar rationella beslut. Men utan hjärta, blir besluten ofta känslomässiga!
Kinesiologi turbo
Balansen mellan hjärta och hjärna är förstås en grov förenkling. Många av de känslor vi förknippar med hjärtat, har hjärnforskningen hittat centra för i hjärnan. Amygdala, till exempel. Samtidigt kan modern vetenskap mäta sig fram till att hjärtat sänder betydligt fler signaler till hjärnan, än tvärtom. Betänkt detta samspel och ana vad det betyder!

Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

Kinesiologi är en konkret metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Wellnesspatrullen testade en behandling hos Light, Body & Heart i Stockholm/Uppsala.

Kroppen var tröttkörd efter en lång influensaperiod. Terapeuten kunde lätt visa hur svag musklerna var i armar och ben. Med kort, intensivt tryck på akupunkturpunkter (energipunkter), återfann kroppen sitt normala energiflöde. Efter detta kändes kroppen mycket starkare och mer energifylld. Dags för Monocromkulan!

Mitt behandlingsbord sköts varsamt så att min huvud kom in i en slags sfär (liknande gamla torkhuvar på frisörsalonger) och fick ett enkelt styrdon i handen. Med det tog jag fram rena färger på hela färgskalan som omslöt hela mitt synfält. Jag hörde mig själv säga åh, ah, mm, hela tiden under behandlingens tio minuter. Det monokroma ljuset talar tydligen direkt till amygdala och jag kan bara konstatera att det kändes ljuvligt. Kanske är färgterapi själens vitaminer!

Redan 1903 fick den danske läkaren Niels Finsen, nobelpris för sin ljusbehandling. Människan är helt beroende av fotonerna från solen. Under den mörka årstiden kan ljusbehandling tydligen hjälpa mot depression, sorgreaktioner och, ja ätstörningar mm. Vanlig ljusterapi kräver många besök. Det monokroma ljuset är mer avgränsat och ger en större effekt, enligt Karl Rydberg, psykolog och ljusterapeut.

Mer info via maria@dagerberg.com
Spa