Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Kärlek slår tjat?
Välkomna till kärlekslaboratoriet, hälsar Family lab.

De menar att alla relationer mellan barn, familjer och fackfolk innebär en möjlighet till att lära och utvecklas som människa och professionellt.

"Barnuppfostran äger rum mellan raderna. Hur lär sig barn att hantera konflikter? Jo, de observerar hur de vuxna gör det. Det är ingen idé att be barnen vårda sitt språk när de pratar med föräldrarna om föräldrarna svär åt varandra."

Jesper Juul

Family Lab's vision är att bidra till att förbättra den känslomässiga, mentala och sociala välmåendet för dagens och morgondagens barn och föräldrar.

Det skriver i alla fall jag under på!


http://www.family-lab.se/...Spa