Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Huvudfoting?
Är vår tids sanning att "allt" sker i hjärnan?

Jag börjar tro det, för neurovetenskap kopplas ensidigt till huvudet. I många år har det talats och skrivit mycket om exempelvis amygdala, hjärnans centrum för vår känslor. Amygdala anses ha betydelse för hur vi tolkar våra medmänniskors ansiktsuttryck särskilt med avseende på mimik som signalerar ilska eller fara.

Som om synintryck går in via ögonen till amygdala som utlöser olika beteenden beroende på om det handlar om fara eller glädje.

Jag tror vår samtid är på ensidighetens spår i så fall. Nervsystemet finns inte bara i hjärnan. Det finns i stort sett i hela kroppen.

Vad är det som får oss att känna obehag eller välbehag när vi kliver in i ett rum fullt av människor? Mätningar visar att hjärtat sänder, som en radar eller ett ekolod, och tar emot elektromagnetisk information med ljusets hastighet. Mätningar visar också att i nervsystemets trafik mellan hjärna och hjärta, så är hjärnan bara sändare i 20 procent av fallen.

En huvudfoting, utan kropp och själ, blir aldrig lycklig hur mycket lycka man än tänker sig. Utan förankringen i hela kroppen blir det bara en flyktig tanke. Den som tror att lösningen finns (enbart) i hjärnan, tror jag, är vilse.Spa