Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Hur mår du nu?
Har du någon tanke på din hälsa eller ser du det som naturligt att ha smärta, allergi eller kanske något annat?

Man kan fundera kring symtom och medvetenhet och forma det till en upptäcktsresa i och om sig själv. Tapperhet och ibland uthållighet, trots signaler kan skapa en stark blockering i kropp och själ.

Vad och hur kan man agera innan det manifesteras till en sjukdom? Medvetenhet men rädsla att ta tag i det aktuella är vanligt och mänskligt. Men det är här som de alternativa terapeuterna har en stor uppgift att både lösa upp blockeringar och hitta balansen hos
klienten att själv agera i. Uppmuntran och behandlingar som inte kräver något utan bara ger möjlighet att landa i. Tiden som ges till klienten, samvaron i ett möte med någon som har intentionen att hjälpa till självhjälp. Uppmuntran till eget fortsatt hälsobringande resultat.

Man blir sin egen medicin och inte endast en tablett i kartongen. Livet skall pulsera i en frisk behaglig takt och ge den harmoni som är så efterlängtad av de flesta människor. Takten i samhället är krävande och på så sätt utgångspunkt för många stressrelaterade sjukdomar.

Valen att delta i detta eller inte är svårt men kanske just av den anledningen viktigt att se om sig själv ännu mer. Om alla i samstämmighet nu kan och får möjlighet att välja vårdform eller friskvård så har vi tillsammans förändrat och förbättrat förutsättningarna för utveckling av den förhoppningsvis
subventionerade, alternativa, komplementära och integrativa vården.

Sist men inte minst: ”När du gör som du gjorde får du det du fick!”

Skicka och publicera en Wellnesstips 
Namn: 
Email: 
Både namn och email publiceras.
Rubrik: 
Text: 
Max 250 tecken.
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.


Spa