Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


House of Womenomics
Huka er män, nu kommer de!
Norge har flest kvinnor i världen i börsnoterade bolagsstyrelser. De flesta med högre utbildning, bredare kompetens och lägre ålder än männen i samma styrelser...

Redan innan kvoteringslagen i Norge ökade andelen kvinnor i styrelserna till 22 procent. En grund till detta är Female Future som startades av Benja Stig Fagerland 2002 i Norge.

– Av männen kan vi lära att receptet på framgång är fokus och disciplin. Vi kvinnor måste släppa kontrollen på hemmaplan om vi ska lyckas i karriären. jag brinner starkt för det moderna ledarskapet där man coachar medarbetarna, lever sig in i deras värld. Det handlar om respekt för andra, mod, ödmjukhet och en vilja att ständigt lära sig nytt, säger Fagerland till Passion for Business.

– Detta helhetsledarskap är ett måste i kunskapssamhället, fortsätter Benja Stig Fagerland, och ett starkt argument för att få fler kvinnor till ledningsgrupper och bolagsstyrelser. Frågan om bättre könsbalans i näringslivet bör tas på stort allvar. Inte minst i det jämställda Sverige.

Redan 2006 myntade tidskriften Economist begreppet "Womenomics". I en väl underbyggd artikelserie presenterades "Womenomics" som en mer kraftfull motor i den globala tillväxten - än fixstjärnorna i tillväxtligan: Kina och Indien!

I USA tjänar kvinnliga VDar i snitt mer än de manliga - men det är fortfarande fler manliga toppchefer. Bland mellanchefer och bland de i professionella yrken (jurister, konsulter osv) dominerar kvinnorna.

Sedan länge har även svenska flickor presterat bättre än pojkarna i skolan, på alla nivåer. Den nya kunskapsekonomin verkar tillhöra kvinnorna.

Så män, antingen accepterar vi detta och försöker anpassa och utveckla oss. Eller också blir vi springpojkar hela bunten. Den som tror sig kunna hindra en idé eller rörelse som väckts, har inget lärt av historien!

Välj själv!

PS Så här skriver The Financial Times:
"Womenomics - the next economic revolution. Forget China, India and the Internet: Economic growt is driven by WOMEN.Spa