Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Del 3: Hudens åldrande och vad vi kan göra åt det
När man pratar om hudens åldrande och vad vi kan göra för att motverka, eller åtminstone förlångsamma, denna process kommer man onekligen in på det som hudprofessor Lennart Emtestam under sin föreläsning på Hälsomässan i november kallar för ”experthjälp”: Experthjälp för att minska det synliga resultatet av hudens åldrande.

Här tar Emtestam upp:

- Vitamin A-syra (en släkting till vitamin A).
- Kemisk peeling (svagare peeling fungerar som effektiv rengöring och starkare varianter ”skalar” av hudens yttersta lager vilket ger en hudföryngrande effekt).
- Slipning (används inte så mycket idag).
- Laser/olika typer av högpulserande ljus (liksom peeling ger laser en ytlig skada i huden som när den läker har hudföryngrande effekt och exempelvis ”slätar ut” huden).
- Frysning/kryo.
- Diatermi (stark upphettning av huden med elektricitet).
- Särskilda pigmentbehandlingar (med receptbelagda läkemedel/krämer).
- Injektionsbehandlingar med fillers (fyller på med kroppsegna ämnen, ämnen som vi successivt får mindre av när vi åldras).
- Injektionsbehandling med botulinom toxin (känt som Botox/Azzalure, ett ämne som får nerver att slappna av och därigenom får rynkor att försvinna tillfälligt, har tagits fram för muskelsjukdomar och har länge använts inom medicinen).
- Fettsugning.
- Diverse kirurgiska ingrepp.

Av de behandlingar som är vanliga idag har ingen, i studier, visat sig vara skadlig på något sätt, säger Emtestam. Men han påpekar samtidigt att enbart korttidsstudier (kortare än ett år) har gjorts och långtidsstudier, som sträcker sig över år/årtionden, saknas och några studier där man kombinerat ett flertal olika behandlingar finns ännu inte.

I nästa, avslutande del får du läsa vad Emtestam säger om rökning, kosten, motion och relationer, och hur dessa faktorer påverkar hudens åldrande. Du får också hans tips på den ”snabba fixen”!

KÖP DINA KOSTTILLSKOTT PÅ EKOBUTIKEN.SE: http://www.ekobutiken.se/...Spa