Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Helt normalt att glömma detaljer
Ibland kan man bli orolig över att detaljer från det förflutna faller bort, eller kanske fakta som man trodde var ristad i sten i ens minnesbark. Det är både normalt och hälsosamt att glömma.

Amerikanska filmskådespelare är något som verkar ha fallit bort från mitt minne. När jag någon gång ska berätta om en rolig scen, låter det ofta: ”Det var som i den där filmen, ja vad den nu hette, med han, ja vad var det nu han hette, han som är så snygg och alltid har solglasögon. Han är ju med i den där filmen om flygplatsen, ja vad var det nu den hette, tillsammans med hon med röda håret.” Man inser rätt snabbt att det är svårt för någon annan att hänga med, även om min filmsmak inte på något sätt är smal. Efter en stunds funderande får man tag på namnen och man kan inte förstå att det varit så blankt i minnet tidigare.

I tidskriften Neuron publicerades nyligen på försommaren 2017, en artikel om hur det är helt normalt att glömma saker och att det till och med gör oss till smartare individer. Det är två forskare Paul Frankland och Blake Richards från University of Toronto som genomfört studien som ligger bakom artikeln. De menar att syftet med vårt minne inte är att minnas allt för att briljera över våra medtävlare i Trivial Pursuit, med andra ord att kunna återge korrekt information över tid, utan att optimera våra beslut i nutid genom att släppa taget och glömma det som inte är viktigt och samtidigt behålla det som är det.

Om man ser det hela i ett större perspektiv, är utbytet av gamla minnen mot nya ett sätt för att oss anpassa oss till nya situationer. De gamla minnena kan helt enkelt vara missvisande i vår nuvarande verklighet. Om hjärnan plockar fram information som hela tiden kommer i konflikt med vår upplevelse av nuet så blir det svårare att fatta bra beslut baserat på nuvarande situation. Vi minns fortfarande det större perspektivet, men forskarna tror att genom förmågan att generalisera det förgångna och inte minnas detaljerna så kan vi få bättre användning för våra erfarenheter i våra liv.

I en av Franklands studier på möss visar det sig att när nya hjärnceller bildas i hippocampus - det område i hjärnan som förknippas med inlärning av nya saker - skriver de nya kopplingarna över gamla minnen vilket gör att de är svårare att få tillgång till.

Så det handlar med andra ord om att glömma detaljer för att kunna ta smartare beslut i nuet. Till en viss grad är alltså glömska både normalt och hälsosamt, men vi vill ju inte glömma saker hela tiden. Leta efter nycklar, glömma det vi just läst eller liknande saker. De här forskarna menar ändå att man bör ta vardags-glömska med ro och framför allt inte vara så hård mot sig själv när det händer. Att glömma detaljer kan snarare vara ett tecken på att vår minnesfunktion är i perfekt kondition och gör precis vad den är ämnad för.

På bara något årtionde har våra vardagar förändrats till att vi konstant går omkring med ett uppdaterat uppslagsverk i våra fickor. Det är få saker Google inte kan hjälpa oss ta reda på vad gäller fakta, om det så handlar om amerikanska skådespelare eller när slaget vid Lützen var (fö 1813). Vi behöver helt enkelt inte komma ihåg sådan information längre eftersom vi så lätt kan få tag på den. Istället får vi plats att lagra information som är viktig för oss.

Träning är känt för att effektivt rensa ut minnet - som att naturligt vårstäda och vädra in ny luft. Det är till och med så att antalen hjärnceller i hippocampus ökar.

Uppenbarligen tycker mitt minne inte att amerikanska skådespelare eller gamla filmer är särskilt viktiga längre, och jag tenderar att hålla med.

Studiens Neuron:
The Persistence and Transience of Memory
Blake A. Richards, Paul W. Frankland
http://www.health.com/mind-body/forgetting-makes-us-smarter?xid=time, http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(17)30365-3Spa