Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Har mannen och kvinnan samma egenmakt?
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Men stress och dåliga utvecklingsmöjligheter i arbetslivet för unga kvinnor riskerar att lägga grunden för ojämställdhet på fler områden samt en ohälsa som, oftare för kvinnor än för män, leder till sjukskrivning.

Jusek har nyligen genomfört en studie av 2 000 tjänstemän (!) och resultaten är tydliga. Studien visar att nära fyra av tio av kvinnorna upp till 34 år upplever negativ stress i arbetet. Män i samma ålder är i stället de som är minst stressade av alla grupper.

Unga kvinnor utan barn är mer stressade än andra. Resultatet slår hål på myten om att stressen uppstår först när barn kommer in i bilden. Den uppstår tidigare, men blir tydlig först i statistiken som visar att många nyblivna mammor blir sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress.

Unga kvinnor sticker även ut på andra områden. Att få utlopp för kreativitet är enligt Juseks undersökning centralt för att må bra på jobbet och unga kvinnor är den grupp som i lägst utsträckning uppmuntras att vara kreativa. Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år uppger att de inte får utlopp för sin kreativitet jämfört med 6 procent av de unga männen.

Unga kvinnor upplever också mindre inflytande över sitt arbete, något som förklarar att de inte får använda sin kreativitet. Sedan tidigare vet vi också att unga kvinnor har ett lägre välbefinnande i arbetet jämfört med övriga.

Ok, unga kvinnor utan barn är mest stressade. Män i samma ålder är de minst stressade. Jag drar en annan slutsats än Jusek:

Är det månne den biologiska klockan som slår. Kvinnan vill göra karriär, men bär på en längtan efter barn. Mannen kan ju som bekant vänta lite till på den godbiten...
JusekSpa