Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Hälften av jobben försvinner
Digitaliseringen påverkar alla, oavsett yrkesroll eller bransch – vilket har ökat behovet av kunskap för att kunna hänga med i de förändringar som sker.

Den tekniska utvecklingen går snabbare än tidigare. Produkter och tjänster automatiseras eller robotiseras i jakten på ökad effektivitet och minskade kostnader.

Redan i dag kan vi se tidiga effekter av det kanske största teknikskiftet i mänsklighetens historia. Yrkesroller förändras och hela branscher försvinner medan nya föds.

I kölvattnet av den digitaliseringsvåg som sköljer över samhället väntas miljontals jobb över hela världen att försvinna. Amerikanska forskare hävdar att hälften av jobben ligger i riskzonen de närmare 20 åren.

Förändringen kan komma att bli ett riktigt hårt slag för Sverige. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning är den svenska arbetsmarknaden betydligt mer känslig än den amerikanska.

Rapporten visar att 2,5 miljoner jobb i Sverige, eller mer än hälften av dagens anställda, riskerar att vara ersatta av digital teknik inom 20 år.

Tar du höjd för detta? Eller sliter du blott för dagen?
summerat.comSpa