Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Grått nytt hår :)
Gott nytt år!

Ett år till har gått, och vi har chansen till nya föresatser. Utan dem vore gymmen bankrutt. För hur många är det inte som tecknar termins- eller årskort - för att sedan bara träna i bästa fall januari ut...

Finns det andra föresatser? Som att leva livet som det är, fast lite mer medvetet så att en ser valmöjligheterna i vardagen?

Det sägs att det bara finns två absoluter: att vi ska dö en gång, och att vi har valmöjligheter.

Den som i huvudet har en föresats, är inte förankrad i sig själv. Det blir en tanke som leder till en kortsiktig handling som att köpa något eller bestämma något. Utan förankring i kroppen kan vi lika gärna låta bli.

Hoppas att du fortsätter att läsa Wellnessguide, så kommer du att kittlas till att leva lite till med ett inre leende :)Spa