Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Glädjens dag enl FN
Genom att öka medvetenheten om betydelsen av glädje, kan samhället utvecklas.

Glädje och välbefinnande är universiella mål och strävanden i livet. Detta behöver synas tydligare i samhällets mål och ambitioner. Det behövs en mer inkluderande, jämlik och balanserad syn på ekonomisk tillväxt. En attityd som utvecklar hållbarhet, fördriver fattigdom och ökar medvetenheten om skillnaden mellan att vara lyckad - och lycklig!

Bhutan, som har ett eget nationellt lyckoindex, har drivit en kampanj för att instifta dagen.
”Draft resolution submitted by the President of the General Asembly, UN”

Skicka och publicera en Wellnesstips 
Namn: 
Email: 
Både namn och email publiceras.
Rubrik: 
Text: 
Max 250 tecken.
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.


Spa