Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Framtidens medicin utan biverkningar
Tänk bara på hur stort inflytande våra tankar har på oss. Åh, det kommer säkert att gå dåligt, jag kan inte, jag vill inte. Eller, det går säkert bra, för jag kan ju och vill detta!

Många vet att både celler och embryon utvecklas och styrs av information. DNA är en genetisk kod - information. Men det det finns även dynamisk information i vår miljö som påverkar vårt liv.

Det är kanske inte så många som tänker på att kroppens alla biokemiska processer också styrs av information. En hel del kommer från maten vi äter och tankarna vi tänker. Människan är egentligen är ett slags informationssystem. Därför ligger just lösningen av många hälsoproblem i att utveckla informationen till cellerna.

Men information är också vibrationer, och om man hittar ett sätt att återskapa kroppens vibrationer, så kan man påverka informationsstrukturen och sålunda påverka kroppens biokemiska processer.

Det fungerar som så, att så fort det sker förändringar i de biokemiska processerna, t.ex. inflammation, så förändras vibrationerna och återspeglar själva inflammationen. Genom att återställa eller ändra vibrationerna kan vi eliminera inflammationen.

Idag har forskningen kommit så långt att den har hittat vattnets resonansvibrationer och skapat ett verktyg som kan producera dessa vibrationer. Kroppen består ju av 70-75% vatten och alla biokemiska reaktioner pågår i vatten.

Vid olika sjukdomar och hälsoproblem förändras vattnets struktur, men genom att återställa vattnets mönster kan vi öka kroppens läkande kraft och hjälpa kroppen att själv besegra många hälsoproblem.

Många vetenskapliga experiment har visat att ren information i form av elektromagnetisk strålning/frekvens kan ersätta kemiska substanser. Finessen är att biverkningarna uteblir när bara den aktuella informationen sänds till hjärta som ska transplanteras.

För den som vill veta mer, så rekommenderar jag dig att läsa mer och kontakta http://www.mr-ab.seSpa