Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Forskningsfusk, inte bara på Karolinska
Den materialistiska synen på tillvaron kan leda helt fel. Som när det mätbara blir det heliga.

Forskares status och ekonomiska tillvaro styrs i hög grad av hur många klick de får. Ja, typ facebookklick på "gilla". Det handlar om att bli publicerad i rätt skrift (de med hög "impact factor") och att bli citerad av andra. Detta styr världsrankingen och storleken av de statliga basanslagen. Och tidskrifterna, de påverkar sin egen "impact factor" (IF) genom att skryta och sina klicksiffror i marknadsföringen. Det gäller alltså att vara populistisk, för att få många klick och därmed pengar. Bibliometri kallas detta på fint språk.

Naturligtvis är det frestande och dessutom lätt att manipulera citeringssiffor mm. Detta har påvisats av en grupp internationella vetenskapsredaktörer. Chefredaktören för en av de mest ansedda tidskrifterna, den med saftig IF, Richard Horton har gått rakt på sak:

"Mycket av den vetenskap som publiceras idag är helt enkelt inte sann. Systemet uppmuntrar inte forskare att presentera pålitliga resultat. Karriären främjas mer direkt av produktivitet."

Förslagen till lösningar har funnits länge, men kulturen är väldigt lik den kreditvärderare vid Standard & Poor's hade före finanskraschen: "Det är inte vårt fel att systemet är så här. Det är så världen fungerar. Om vi inte gör som alla andra, går vi under".

Alltså tas inte tillräckligt med referenser till presenterad forskning. Den kollegiala granskningen ("Peer-Review") har låg status och är ofinansierad...

Fyrkantiga mängdmått sätts före forskningens kärna - forskningsslitet: det kritiska förhållningssättet, att våga misslyckas och prova igen, noggrannhet och tålamod.

Såväl Karolinska Universitetssjukhuset, som Karolinska Institutet och snart sagt all medicinsk forskning i världen - "gör som alla andra".

Det är denna kultur, inte enskilda chefer, som ligger bakom skandaler som Macchiarini. Samtidigt är det bara ett omdömesgillt ledarskap som kan ändra på denna "mätsjuka", till gagn för riktig forskning.
Sten Heckschers utredning av Karolinska institutet, medicine hedersdoktor Ingrid CarlbergSpa