Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Förändring sker i rytmer såsom årstider - del 2
Ju mer vi får tillgång till vår kapacitet inom oss dess oftare förflyttar vi oss till de årstider som får att frodas i livets alla skeden oberoende eventuella motgångar.

Uppvaknande

Här bryter vi igenom vårt mentala pansar och en ny värld öppnar sig i vår upplevelse av hjärtats intelligens, tillstånd som tacksamhet, förundran tilltar och blir allt mer en del av vår vardag.

Här finns inga frågor bara varandet som frågan, i dess senare stadium blir upplevelsen ett uppgående i något som är större än oss själva, vi kommer ihåg att vi är en del av en enhet genom vår rena upplevelse av detta. Vi lever utifrån hur vi kan bidra i relationer och i världen. Hur vi kan ge våra gåvor till världen och ta emot allt livet bjuder oss helt och fullt i tacksamhet. Hela livet kommer till oss med lätthet, glädje och härlighet. Även det synbarligen traumatiska, dramatiska som annars lätt skapar upprördhet och sorg. Och vi kan välja att från denna plats växla och använda alla årstidernas växlingar i …..

Integrering

Vi tar med oss vår erfarenhet av uppvaknande in i de andra rytmerna för att kunna få till än mer integrering av de delar av oss som vi har dissocierat oss från. Att hämta hem det som vi glömt och stött bort inom och mellan oss, så vi kan förkroppsliga oss mer i våra kroppar och därmed i livet.

När vi är i den årstid vi är med samklang så sker vår transformation med lätthet.

När jag arbetar så är ett av mina fokus att vara i den optimala årstiden själv. Detta för att guida den jag arbetar med till att skörda frukten av den årstid hen är i - och stödja förflyttningen till den årstid som den behöver vara i när så är rätt tid för den personen. Varje årstid har sin gåva och är en del av livets stig.

I vilken årstid känner du igen dig själv i just nu?
Läs även del 1 om du inte reda gjort det.

Vill du lära dig att använda förändringens4årstider och lära dig mer om dessa rytmer och hur att förflytta dig mellan dem. Anmäl dig då till vår Workhop här

Lyssna här http://welledge.podbean.com/...
Det finns två datum den 14e och 20e augusti.Spa