Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


En bok på recept
Hösten 2017 börjar första utbildningen i biblioterapi i Sverige. En terapiform där man låter böckernas värld vara stöd för att komma igenom livskriser.

Biblioterapi finns redan på flera håll i världen, men nu i höst 2017 hålls den första utbildningen i Sverige, på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. I Storbritannien pågår samtidigt ett projekt som involverar fyra tusen läkare som skriver ut böcker på recept. Projektet heter ”Reading well - books on prescription” och är ett samarbete mellan allmänläkare, patientorganisationer och bibliotek runt om i Storbritannien. I praktiken kan man få en lista med boktitlar i handen efter läkarbesöket istället för ett recept med medicin och därefter gå direkt till biblioteket istället för till apoteket. Den organisation som koordinerar projektet i Storbritannien kallas The Reading Agency och har sina rötter i att verka för att utjämna sociala skillnader genom att främja läsning.

Wikipedia ger en bra historisk bild av biblioterapins framväxt. Det var under första världskriget som man upptäckte att läsning kunde hjälpa till att läka soldater som var tyngda och traumatiserade av sina krigsupplevelser. Man vet emellertid att böcker även använts längre tillbaka som läkemedel för själen. Aristoteles i antikens Grekland var en av förespråkarna på sin tid.

År 1949 skrevs den första doktorsavhandlingen i ämnet. Amerikanskan Caroline Shrodes myntade där tre typiska begrepp för biblioterapin som annars beskrevs ha rötter både från psykoterapin och från andra teorier. Den biblioterapeutiska processen handlar om att läsaren identifierar sig, känner igen sig i det hon läser och lever sig sedan in i det lästa så att hon kan betrakta sitt liv från ett nytt perspektiv. Med facktermer kallas det identifiering, katharsis och insikt. Trots att man ”bara” läser en text och upplever det från sin egen insida kan det alltså resultera i att man uppnår en inre känslomässig frigörelse rörande sina egna problem.

Biblioterapi kan utformas på flera olika sätt om jag förstått saken rätt. Kuratorer, läkare, socionomer och psykologer kan använda sig av litteratur som stöd i samtal och behandling av patienter, ensamma eller i grupp. Även bibliotekarien kan sätta ihop grupper och föra samtal om böckerna gruppmedlemmarna läst. Sveriges första utbildning vänder sig till socionomer, bibliotekarier, hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom äldreomsorg, diakoner, lärare, cirkelledare, psykologer och terapeuter.

Användningsområdena är alltså många, sätten man kan bygga ihop dem för olika personer ännu fler och riktigt var gränserna går för ”terapi” är inte helt knivskarpt. Det finns säkert en rakbladsskarp definition för vad som är biblioterapi, men det härliga är att det åtminstone verkar som att läsarens läkning av sitt inre grubbleri är det viktigaste och om det sker genom handböcker, barnböcker eller skönlitteratur i ensamt begrundande eller tillsammans med andra verkar vara av mindre betydelse. Böckerna som vägledare till inre välbefinnande verkar vara den verkliga ramen.

I ena änden finns förmodligen det egna läsandet och ett boktips från en god vän eller tv-program där man i en livskris får något belyst på ett nytt sätt så att en insikt börjar gro och man kan gå vidare med sitt liv. I den andra änden får man en ordination på 10 böcker som man senare samtalar om med en terapeut av något slag.

En god vän sa en gång något i stil med att läsa en bok är det närmaste man kan komma en annan människa. Det har gjorts flertalet studier kring hur vår empati påverkas när vi läser böcker, särskilt då skönlitteratur. Empati handlar ju om vår förmåga att uppleva och förstå andra människors känslor. I biblioterapin handlar det ju om någon sorts ”inverterad” empati, att genom att förstå andra människor även förstå sig själv. Empati beskrivs som en komplex psykologisk process, och det som sker i vår inre värld när vi löser upp våra inre knutar genom att leva oss in och identifiera oss med en person som det berättas om i en bok är nog ännu mer komplex. Det fantastiska är att det verkar fungera!


Källa: Wikipedia, http://edition.cnn.com/2016/07/21/health/reading-fiction-health-effects/index.html, https://www.svd.se/brittiska-lakare-testar-bocker-pa-receptSpa