Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Foto: pixabay.com
Det går att bli en sann optimist
När man är glad känns det verkligen i hela kroppen, i själva verket är hjärnan riktigt på tårna och kan just då prestera på topp.

Hur bra låter det inte med att glädje stimulerar nervcellerna till att söka nya kopplingar, förbättrar mental produktivitet, förbättrar förmågan att analysera och tänka, påverkar synen på omgivningen och genererar positiva tankar. Det berättar Susan Reynolds i artikeln ”Happy Brain, Happy Life” i Psychology Today. Lyckliga människor är mer kreativa, löser problem snabbare och lutar åt att vara mer mentalt alerta än de människor som inte är glada.

För att tillfälligt gå till dess motsats, den negativa tänkandets cykel så gör den enligt artikeln att hjärnan fungerar sämre vilket gör det svårt att processa tankar och komma fram till lösningar. När rädslan för att misslyckas driver en, vilket är lätt hänt när man ska prestera i en viktig situation, har det visat sig att lillhjärnan visar en lägre aktivitet vilket minskar förmågan till att lösa kreativa problem.

Tyvärr är det så att liksom att all träning gör en bättre på det man tränar, gäller även för negativa tankar. Motsvarande att muskeln blir starkare skapas nya kopplingar mellan nervceller som förstärker den negativa cykeln som på det sättet blir fysisk. Det man tänker om en specifik situation skapar med andra ord motsvarande kopplingar i hjärnan som man senare måste jobba för att förändra till att bli mindre rädd, tro på att drömmar kan bli sanna och att ens ansträngningar leder någonstans.

Om man sedan går tillbaka till den som tänker positivt, känner glädje, är förhoppningsfull, är optimistisk och glad genereras mindre kortisol vilket är kopplat till stress och mer serotonin vilket i sin tur skapar en känsla av välbefinnande. Hjärnan fungerar dessutom optimalt.

Ny forskning visar, enligt artikeln, att man med fokusering och upprepad mental aktivitet kan påverka hjärnan så att den ändrar struktur. Hjärnan är fantastisk. Det man begär av den fixar den och ställer i ordning för. När man lär sig nya saker, arrangerar hjärnan om sig så att det blir plats för det, samtidigt som den förändrar det som var tidigare.

I praktiken är det verkligen så enkelt att det vi tänker, gör och säger spelar roll. Vi måste naturligtvis ta hand om en tung historia, men om man ser på sina tankar och handlingar på det sättet, att vi blir inuti det vi är utanpå, är det både förhoppningsfullt och ansvarsfullt. Det är med andra ord inte svårare än att börja tänka glada tankar, se saker och ting med en positiv inställning och därmed förändra vår inte värld.


Källa: https://www.psychologytoday.com/...Spa