Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Dåliga samtal?
Vi är ibland lite väl snabba att ge andra råd och börjar argumentera om de inte håller med...

Det finns bättre sätt. Grunden är att lyssna och respektera den andra personen. Metodiken nedan bygger på att undersöka vägvalet mellan att behålla något som "kanske ändå är bra nog" och att faktiskt utveckla sig själv och situationen.

1. ENGAGERA Ställ öppna och utforskande frågor kring vad som hänt. Lyssna omsorgsfullt och bekräfta den andra personen med ditt kroppsspråk.
2. FOKUSERA Vad är avsikten med samtalet? Betona att det är den andra personens val av tankar och handlingar. Ett ansvar och möjligheter.
3. FRAMKALLA Kartlägg avigsidorna med att inte göra något, och fördelarna med att förändra. Och vice versa. Stärk självkänslan inför en eventuell förändring-
4. PLANERA Nästa steg formuleras till en enkel handlingsplan.
Willian Miller och Stephen Rollnick "Motiverande samtal - att hjälpa människor till förändringSpa