Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Autonoma nervsystemet styr oss
Variationen i hjärtrytmen påverkas av allmäntillståndet, som regleras av det autonoma nervsystemet (ANS).

Stressade, äldre och sjuka har mindre hjärtrytmsvariation i vila än vältränade och unga. Ett "äldre" nervsystem agerar inte nyfiket, utan utan spänst och likadant. Detta är förödande för livsprocesserna och påskyndar åldrandet.

När en ung och/eller vältränad person gör något fysiskt, så minskar hjärtrymvariationen (HRV) ett tag. Det är arbetspulsen som minskar HRV. Hos den sjuka får hjärtat jobba för att klara den inre miljön, hos den vältränade är det den fysiska prestationen som sänker HRV.

Det sympatiska nervsystemet gasar på i systemet med hjälp av adrenalin och inandning. Det parasympatiska nervsystemet bromsar systemet med hjälp av Acetylcholin och utandning. Acetylcholin betraktas som en av de viktigaste signalsubstanserna i nervssystemet. Det är en är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet.

Det går att balansera ANS med hjälp av andningen. Fokus på utandningen kan få musklerna att slappna av vid vagusnerven och solar plexus. Genom att synka gas och broms genom andningen, kan vi vara energifyllda och avslappnade samtidigt.

Något för nutidsmänniskan?

Kolla gärna mer i Wellnesskalendern kring seminariet om hjärtat!
www.heartmath.seSpa