Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Att tygla ett monster
Engelsmannen och biologen Thomas Henry Huxley kallade sig själv ”Darwins Bulldog”, eftersom han försvarade evolutionsteorin mot kyrkan på 1800-talet.

I ”Om arternas uppkomst” står det om ”Survival of the Fittest” endast på två ställen. Men i Huxleys tolkning är naturen egoistisk och bygger på separation. Men evolutionsteorin, som Darwin skrivit den, präglas istället av samarbete och till och med av kärlek (som finns med på 95 olika ställen). Evolutionen sker därför att naturen samarbetar. Kampen för överlevnad antyder konkurrens och en kamp på liv och död. Men Darwin skrev alltså om samarbete och utveckling. Relation istället för separation.

Vår tids monster, egoism, kamp och överlevnad, är svårtyglat. Så allt kan ändras om du och jag läser vår Darwin, och kanske börjar se saker mer som de är. Inget friskt i naturen tar mer än vad det behöver. Om så sker, dör det tämligen snabbt.

Att av trafiken mellan hjärna och hjärta, sänder hjärtat 80 procent av signalerna och hjärnan de resterande 20 procenten. Kärlek, skrev Charles Darwin. Kärlek är en kraft.Spa