Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


10 000 mil kapillärer leverera syre och näring till dina celler
Åtgärda depression och utmattning
Många läkare känner sig maktlösa när samhällets anstormning av trötta och deppade patienter fortsätter att strömma till. Kanske bäst att du tar tag i det hela själv!

En försämring av blodförsörjningen till olika organ och system leder ofta till olika sjukdomar. En försämrad blodförsörjning orsakas i sin tur av störningar i blodcirkulationssystemet, framförallt p.g.a. en sämre genomtränglighet i kapillärsystemet.

Enligt August Krogh, som 1920 fick Nobelpriset för sin forskning om sambandet mellan kapillärnätets och ämnesomsättningens tillstånd, är den totala längden av kapillärnätet i organismen ca 100 000 km. Leverans av syre och näringsämnen sker via detta ”transportnät”. Om transportnätet rubbas får cellerna för lite näring, producerar följaktligen mindre energi, fungerar sämre och orsakar hälsoproblem.

Det hör till allmän kännedom att hjärt-kärlsjukdomar är de vanligaste sjukdomarna av alla, vilket säger en hel del om hur viktigt det är att förstärka kroppens kärlsystem. Och när kärlsystemet förbättras, förbättras också per automatik många andra sjukdomstillstånd, vilket den kända läkaren och författaren av ett flertal publikationer, Zalmanov, pekar på. Zalmanov var den förste som sa att det var omöjligt att behandla sjukdomar utan att först förbättra kärlens kapacitet, framförallt kapillärnätets kapacitet.

Andningen är ett mycket viktigt sätt att förbättra kapilärnätet. Genom att andas djupare och färre gånger per minut vinner vi mycket: De röda blodkropparna transporterar mer effektivt syre i den rika kolsyra som uppstår när andningen inte ventilerar ut koldioxiden för snabbt.

Det andra fina med att andas djupare, långsammare och mer medvetet - är att man blir mer närvarande. I närvaro kan sorg och trötthet finnas. Men depression och utmattning handlar om annat än nuet. Det handlar om att vara fast i gamla mönster, som drar energi ur en. Så andning kan hjälpa dig både på kort sikt - det känns bättre direkt - och på lång sikt: kapillärerna och cellerna får bättre förutsättningar.

Motion är ett bra sätt att andas på! När du tar i så tränar du ju såväl andning som hjärta!!Spa