Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Tydlig tendens för dubbelarbetande
Är det värt det?
De som blir sjukskrivna i stressrelaterade diagnoser är främst kvinnor. Det här är inte kopplat till kön, utan till den totala bördan på arbetet och hemma. Ett annat tydligt mönster är att de som sjukskrivs i allt högre grad är personer som inte har varit sjukskrivna tidigare, det gäller framför allt gruppen 30–39-åringar.

 Den dubbla arbetsbördan som kvinnor ofta har, för hem och barn och för arbetet, ökar risken för sjukskrivning. Det har blivit svårare att kombinera arbete och familj. Dessutom har kvinnor oftare kontaktyrken, inom exempelvis vården, omsorgen och socialtjänsten där man arbetar direkt med människor, vilka är yrkesgrupper som ligger högst i sjukskrivningsstatistiken.

Män i samma situation som kvinnor blir också sjukskrivna, och vi ser ju även att mäns sjukskrivningar i psykiska diagnoser, och framför allt de stressrelaterade, ökar.

Sjukskrivningar kopplade till stress har ökat kraftigt de senaste åren. Enbart under januari till september 2016 var närmare 84.500 personer sjukskrivna någon gång och fick ersättning från Försäkringskassan för dessa diagnoser.
FörsäkringskassanSpa