Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Denna bok kunde med fördel behöva läsas av alla föräldrar
Alla människors lika värde
Våra grundläggande antaganden om barns natur har varit felaktiga. Vi har behandlat dem som ofärdiga vuxna med behov av uppfostran. Detta oavsett vi trott på "fri uppfostran" eller en auktoritär sådan. Vi har inte trott att barn varit riktiga människor från början. De har i vuxnas ögon varit "ofärdiga vildar" som måste tuktas.

Barn är kompetenta från start och speglar sin miljö med sitt beteende. Lyssna, se och lär av deras beteende så kommer allt att utvecklas till det bättre. Barnets feedback kan göra det möjligt för oss att bli kvitt vår egna förlorade kompetens och hjälpa oss att bli kvitt våra ofruktbara och kärlekslösa handlingsmönster. I familjen, likaväl som i samhället.

Det sätt som vi umgås med våra barn på, kommer att påverka världens framtid. I vårt kunskapssamhälle kan vi inte heller predika ekologi, medmänsklighet och anti-våld samtidigt som vi gör våld på våra barn genom att uppfostra dem utifrån "sitt eget bästa". I Arabiska diktaturer går det inte att längre tro att stabilitet råder. Inte när medborgarna börja förstå sitt värde som människor.

Den enskilda människans existentiella frihet utgör inget hot mot gemenskapen - tvärtom så är denna frihet av vital betydelse för en bra utveckling av ett samhälle. Men en dialog baserad på människors lika värde mellan barn och vuxna kräver något omfattande: vi vuxna måste utveckla vår inre, personliga dialog till att bli jämlik. Vi har fostrats mer eller mindre auktoritärt - och det har satt sina spår inom oss.

Kraven på jämlikhet betyder öppenhet och respekt för olikheter, vilket innebär att vi måste ge upp en stor del av våra föreställningar om det generellt riktiga och generellt felaktiga. Vi kan inte längre bara ersätta en metod med en annan. Eller för att tala klarspråk: Vi kan inte bara fortsätta att modernisera våra felaktiga antaganden genom att sätta nya rubriker. Vi behöver istället finna vårt eget sätt att agera. Ett fruktbart sätt både för oss själva, vår familj och för alla vi möter.

Vår tids ytliga tendens att peka ut syndabockar och offer, att skuldbelägga och helgonförklara - skulle må gott av att mogna och utvecklas. Tycker inte du det också?
Ditt kompetenta barn, Jesper JuulSpa