Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Akupunktur hjälper domningar
Nu har det framkommit bevis för att akupunktur kan hjälpa lindriga besvär av karpaltunnelsyndrom, en vanlig diagnos då man får smärta och domningar i händer och fingrar.

Det långa ordet karpaltunnelsyndrom är en av de vanligaste ”nervinklämningarna” i armar och händer. Man upplever det som smärta och domningar i hand och fingrar och ofta förvärras symptomen nattetid. De behandlingar som erbjuds är i form av ett handledsskydd som håller handleden i en neutral position, kortisoninjektioner och ibland även operation då man helt enkelt klipper av det som gör att det klämmer åt. Inte ens operation har emellertid en given utgång om att minska symptomen, den kan rent av göra dem värre.

Vi har tidigare skrivit om en kreativ metod med en klisterremsa som successivt stretchar ut det ligament som klämmer åt och orsakar att nerverna kommer i kläm i handleden. Nu har precis en studie redovisats där akupunktur visat sig vara framgångsrik i att lindra symptom från karpaltunnelsyndrom, i alla fall vad gäller de personer som lider av lindriga till medel-symptom.

Akupunktur används nu för tiden även inom västerländsk medicin, främst för att lindra kronisk smärta, men skepticismen hänger fortfarande kvar som ett moln kring den. Förmodligen har det att göra med att läkare inte förstår den neurofysiologiska mekanism som inverkar både på den subjektiva upplevelsen som den objektiva fysiologiska.

I den här studien har man kombinerat elektrisk stimulering med den traditionella kunskapen om akupunkturpunkter och på det sätt fått resultat. Testpersonerna utgjordes av 80 st personer med lindrig till medel-symtom av karpaltunnelsyndrom - med andra ord inte de värst drabbade. Till skillnad från många andra kroniska smärttillstånd kan man här till viss del mäta aktiviteten hos de nervimpulser som passerar genom handleden. De som lider av symptomen upplever att nervsignalerna går långsammare än normalt, och med elektroder fastsatta på huden kan det verifieras.

I studien framkom även att det ofta finns en upplevelse hos den här gruppen att nervsignalerna blir ”suddiga”. Hjärnceller som i vanliga fall reagerar på beröring från individuella fingrar, reagerar istället som att beröringen kommer från flera fingrar samtidigt. Informationen blir alltså fel jämfört med verkligheten. Detta kunde man se med hjälp av rötgen av hjärnan.

Gruppen av försökspersoner delades in i tre grupper, varav två fick akupunktur stimulerad av elektricitet. Det här skedde under 16 sessioner utspridda över åtta veckor. Den tredje gruppen trodde de fick liknande behandling men det var istället med nålar som inte gick igenom huden. De två grupperna som fick ”riktig” akupunktur, fick det antingen i den påverkade handleden eller i den fotled på motsatt sida av den påverkade handleden.

Samtliga deltagare rapporterade minskad smärta, men de mätningar som gjordes av nervsignalerna genom handleden avslöjade att de grupper som hade fått ”riktig” akupunktur även hade fått till en förändring och förbättring av tillstånden. Man kunde även se att de områden i hjärnan som har att göra med känsel-återkopplingen, alltså den som rapporterat fel information, hade förbättrats. Det gällde framförallt gruppen som hade fått akupunktur kring den smärtsamma handleden.

Ingen blev alltså helt botad av behandlingarna, men smärtan minskade och man kunde hos delar av gruppen se en förändring till det bättre i de områden i hjärnan som hade påverkats. Effekterna hos grupperna som hade fått ”riktig” akupunktur satt i längre än hos gruppen där nålarna inte hade gått genom huden.

Med tiden kanske akupunktur kan bli något man kan ta till som sin första behandling när man får sina symptom och i bästa fall underlätta så pass att trenden kan vändas så att man istället sakta blir bättre. Akupunktur kan ju anses som en relativt säker behandlingsform dessutom, med få biverkningar.

Källa: Rewiring the primary somatosensory cortex in carpal tunnel syndrome with acupuncture, 2 mars 2017, Brain - a journal of neurology.

Kommentera artikeln 
Namn: 
Kommentar: 
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.
Spa